تفاوت میان نسخه‌های «جوجه‌تیغی»

خوب
جز
(خوب)
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* ''[[جوجه‌تیغی‌های بیابانی]]''
}}
'''جوجه‌تیغی''' یا '''ژوژه'''<ref>https://www.vajehyab.com/dehkhoda/%DA%98%D9%88%DA%98%D9%87</ref> یا در اوستا ژوژک به جانوران [[پستانداران|پستانداری]] گفته می‌شود که در زیرخانوادهٔ خارپشت‌ها {{نام علمی|Erinaceidae}} قرارجای می‌گیرند. گاه [[تشی|تَشی]] نیز به دلیلچونکه خارهایی که بر پشت آن قرارجای دارد جوجه تیغی نامیده می‌شود اماولی تشی یا خارپشت جانوری کاملاً متفاوتدگرسان از راسته [[جوندگان]] است، در حالی کهولی جوجه‌تیغی‌ها کوچک‌تر و [[همه‌چیزخوار]] و از راستهٔ [[پستانداران حشره‌خوار]] و خرفسترخوار هستند.
 
درروی هم مجموعرفته ۱۷ گونه جوجه تیغی در نقاطجاهای مختلفگوناگون آسیا، اروپا، آفریقا شناسایی شده که در پنج [[سرده]] زیستی جای می‌گیرند. این حیوانجانور بومی [[بر جدیدنوین]] یعنی استرالیا و آمریکا نیست. نزدیکترین خویشاوندان این جانور [[حشره‌خوار]]ها یعنی اعضایهموندان خانوادهٔ ''Soricidae'' هستند که ظاهرینمایی به‌سانِ موش کور دارند اما مثلمانند جوجه تیغی‌ها به راسته حشره ‌خوارها تعلقوابستگی دارند. جوجه تیغی‌ها از پستانداران اولیهنخستین به‌شمار می‌روند و مثلمانند اغلببیشتر آن‌ها به زندگی شب زی و رژیم غذاییخوراکی خستر و حشره ‌خواری خو گرفته ‌اند.
 
این جانور بوسیلهٔبا خارهای که برپشتش قرار دارد از خود دفاع و پدافند می‌کند. این خارها در واقعبسان موهایی توخالیدرون تهی هستند که [[کراتین]] موجودباشنده در آن‌ها باعثبانی تیزی و سفتی شده‌است و بروارونه خلافی باورپندار عمومیهمگان سمیزهرآگین نیست. جوجه‌تیغی‌ها اغلببیشتر در هنگام احساسپنداشتن خطر خود را به صورتسان گلوله درمی‌آورند بهآنچنان طوریکهک تمامهمه تیغ‌های آن‌ها رو به سمتسوی بیرون قرارجای می‌گیرد.همه تمامی گونه‌های جوجه تیغی از این مکانیسمسامانه دفاعیپدافندی بهره‌مند هستند اماولی موفقیتکامیابی آن‌ها بستگی به میزانشمار تیغ‌هایشان دارد. بهاز همیناین دلیلروی گونه‌هایی از جوجه‌تیغی که برای وزن کمتر از تیغ‌های کمتری برخوردارند بیشتر تمایلگرایش دارند تا از دشمن فرار کردهبگریزند و گاهی به او حملهتازش کنند و از تیغ‌هایشان به عنوانفرنام آخرینواپسین حربهابزار استفادهپدافندی کنندبهره برند.
 
== جوجه تیغی در فرهنگ ایران ==
کاربر ناشناس