تفاوت میان نسخه‌های «اژدها»

(خوب)
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(←‏توصیف: خوب)
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== توصیف ==
اژدها از مشهورترینپرآوازه ترین باشندگان و موجودات افسانه‌ای در میان مللمردمان مختلفگوناگون محسوبشمرده می‌شود. در تعریف رایج حیوانیجانوری بسیار تنومند با ریختی خزنده‌مانند است که در برخی داستان‌ها و افسانه‌ها توانایی‌هایی مانند پروازکردن یا پرتاب آتش را دارد. در فرهنگ غرب اژدها اغلببیشتر به صورتریخت یک [[دیو]] درنده‌خو و بدذات توصیف می‌شود که نماد پلیدی است و قصد آسیب رساندن به آدمیان را دارد. برخلافوارونه فرهنگ غربباختر در فرهنگ کشورهای شرقخاور و جنوب شرق آسیا اژدها حیوانیجانوری مقدسسپنتا است که خرد و دانش فراانسانیفرامردمی دارد و از قدرت‌هایتوانایی های ویژه‌ای برخوردار است.
 
== واژه‌شناسی در فارسی ==
کاربر ناشناس