جوجه‌تیغی: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏جوجه تیغی در فرهنگ ایران: دوستان، لطفا مرجع را با مطالبی خارج از متن مرجع، گسترش ندهید.
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(←‏جوجه تیغی در فرهنگ ایران: دوستان، لطفا مرجع را با مطالبی خارج از متن مرجع، گسترش ندهید.)
برچسب: برگردانده‌شده
در ادامه از سپندی این جانور یاد می‌کند «که هر کس … «ونگهاپره» … را بکشد، روان خویش را تا نه پشت می‌کشد و تاوان گناه خود را در زندگی این جهانی با پیشکش بردن نیازی نزد سروش ندهد، راهی به پل چینود نیابد»
 
و کیفر گناه کشتن این حیوان دو هزار تازیانه بوده.<ref>اوستا جلیل دوستخواه صفحهٔ ۸۰۳</ref>
 
گفتنی هست ک در فرهنگ ایرانزمین جانوران موذی و حشرات یا همان خرفسترها برهم زننده زندگی و آرامش مردمان بوده اند و چون جوجه تیغی با خوردن این جانوران موذی و خرفسترها به گونه ای به زندگی و آرامش مردمان کمک شایانی میکرده است از این روی این جانور نزد ایرانیان سپنتایی و ارج بسیار داشته است و گویند ک در سیستان نیز مردمان پیش از اسلام در خانه هایشان جوجه تیغی داشته اند چونکه در سیستان مار فراوان بوده و بانی رنج مردمان میشده ، پس انگیزه دلبستگی ایرانیان به این جانور سودمند دلبستگی آنها به زندگی بوده است،
 
<ref>اوستا جلیل دوستخواه صفحهٔ ۸۰۳</ref>
 
== سرده‌ها و گونه‌ها ==