تفاوت میان نسخه‌های «الگو:جعبه اطلاعات خودرو»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: برگردانده‌شده
برچسب: واگردانی دستی
{{ Infobox
| bodyclass = hproduct
| titleclassaboveclass = fn
| above = {{{name|{{{نام|<includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}}}}
| abovestyle = background-color:#C0C0C0; padding:4px; text-align:center; font-size:1.35em
| image = {{#if:{{Hide if placeholder image|{{{تصویر|}}}}}|[[پرونده:{{{تصویر}}}|{{Px|{{{اندازه تصویر|}}}|frameless}}|upright={{{upright|{{#if:{{{interiorimage|}}}|1.0|1.25}}}}}|alt={{{alt|}}}]]}}
| caption = {{{توضیح تصویر|}}}
 
| image2 image = {{#ifinvoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{تصویر داخلی|}}}image|[[file:{{{تصویر داخلی|}}}}}}|size={{Pxformatnum:{{{image_size|{{{اندازه تصویر داخلی|}}}}}}|R}}|sizedefault=frameless|alt={{{alt|}}}|upright={{{upright|{{#if:{{{interiorimage|}}}|1.0|1.25}}}}}]]|suppressplaceholder=yes}}
| caption2 caption = {{{توصیح تصویر داخلیcaption|{{{زیرنویس|}}}}}}
| image2 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{interiorimage|{{{تصویر داخلی|}}}}}}|size={{formatnum:{{{imagesize|{{{اندازه تصویر داخلی|}}}}}}|R}}|sizedefault=frameless|alt={{{interioralt|}}}|upright={{{upright|1.0}}}}}
| caption2 = {{{interiorcaption|{{{زیرنویس تصویر داخلی|}}}}}}
 
| headerstyle = background-color: #C0C0C0
 
| header1 = {{#if:{{{{type|{{{گونه|}}}}}}{{{manufacturer|{{{شرکت|}}}}}}{{{نام هایaka|{{{نام‌های دیگر|}}}}}}{{{production|{{{تاریخ تولید|}}}}}}{{{مدلmodel_years|{{{سال‌های سالمدل|}}}}}}{{{مکان assembly|{{{مونتاژ|}}}}}}{{{مکان تولیدfactory|{{{کارخانه|}}}}}}{{{designer|{{{طراح|}}}}}}|اطلاعاتدید اجمالیکلی}}
 
| label2 = تولیدکنندهگونه
| data2 = {{{شرکتtype|{{{گونه|}}}}}}
| class2 = برندcategory
| label3 = [[بازنشانی خودرو|نام‌های دیگر]]
| data3 = {{{نام‌های دیگر|}}}
| label4 = تاریخ تولید
| data4 = {{{تاریخ تولید|}}}
| label5 = مدل سال
| data5 = {{{مدل سال|}}}
| label6 = مکان مونتاژ
| data6 = {{{مکان مونتاژ|}}}
| label7 = مکان تولید
| data7 = {{{مکان تولید|}}}
| label8 = [[طراحی خودرو|طراح]]
| data8 = {{{طراح|}}}
 
| label3 = [[صنعت خودروسازی|شرکت]]
| header9 = {{#if:{{{کلاس خودرو|}}}{{{نوع بدنه|}}}{{{طرح|}}}{{{پلت فرم|}}}{{{درها|}}}{{{نوع کف|}}}{{{شاسی|}}}{{{خودروهای مرتبط|}}}|بدنه و شاسی}}
| data3 = {{{manufacturer|{{{شرکت|}}}}}}
 
| label4 = [[بازنشانی خودرو|نام‌های دیگر]]
| label10 = [[کلاس‌بندی خودروها|کلاس]]
| data10 data4 = {{{کلاسaka|{{{نام‌های خودرودیگر|}}}}}}
| class10 = category
| label11 = [[کلاس‌بندی خودروها|نوع بدنه]]
| data11 = {{{نوع بدنه|}}}
| class11 = category
| label12 = [[سکو (خودرو)|پلت‌فرم]]
| data12 = {{{پلت فرم|}}}
| label13 = درها
| data13 = {{{درها|}}}
| label14 = نوع کف
| data14 = {{{نوع کف|}}}
| label15 = شاسی
| data15 = {{{شاسی|}}}
| label16 = خودروهای مرتبط
| data16 = {{{خودروهای مرتبط|}}}
| label17 = طرح
| data17 = {{{طرح|}}}
 
| label5 = تولید
| header18 = {{#if: {{{نوع موتور|}}}{{{نوع موتور الکتریکی|}}}{{{حجم باک|}}}{{{نیروی خروجی|}}}{{{جعبه دنده|}}}{{{باتری|}}}{{{گستره حرکت|}}}{{{زمان شارژ|}}} | مشخصات فنی}}
| data5 = {{{production|{{{تاریخ تولید|}}}}}}
 
| label6 = مدل سال
| label19 = [[موتور درون‌سوز|موتور]]
| data19 data6 = {{{نوعmodel_years|{{{سال‌های موتورمدل|}}}}}}
| label20 = [[موتور الکتریکی|موتورهای الکتریکی]]
| data20 = {{{نوع موتور الکتریکی|}}}
| label21 = حجم باک
| data21 = {{{حجم باک|}}}
| label22 = نیروی خروجی
| data22 = {{{نیروی خروجی|}}}
| label23 = گشتاور
| data23 = {{{گشتاور|}}}
| label24 = صفر تا صد
| data24 = {{{شتاب صفر تا صد|}}}
| label25 = [[انتقال (مکانیک)|جعبه‌دنده]]
| data25 = {{{جعبه دنده|}}}
| class23 = category
| label26 = باتری
| data26 = {{{باتری|}}}
| label27 = گسترهٔ حرکت
| data27 = {{{گستره حرکت|}}}
| label28 = زمان شارژ
| data28 = {{{زمان شارژ|}}}
 
| label7 = مونتاژ
| header29 = {{#if:{{{نوع سیستم تعلیق جلو|}}}{{{نوع سیستم تعلیق عقب|}}}|سیستم تعلیق}}
| data7 = {{{assembly|{{{مونتاژ|}}}}}}
 
| label8 = [[طراحی خودرو|طراحی]]
| label30 = سیستم تعلیق جلو
| data30 data8 = {{{نوع سیستم تعلیق جلوdesigner|{{{طراح|}}}}}}
| label31 = سیستم تعلیق عقب
| data31 = {{{نوع سیستم تعلیق عقب|}}}
 
| header9 = {{#if:{{{class|{{{کلاس خودرو|}}}}}}{{{body_style|{{{شکل بدنه|}}}}}}{{{layout|{{{طرح‌بندی|}}}}}}{{{platform|{{{سکو|}}}}}}{{{doors|{{{درها|}}}}}}{{{floortype|{{{گونه کف|}}}}}}{{{chassis|{{{شاسی‌ها|}}}}}}{{{related|{{{خودروهای وابسته|}}}}}}|بدنه و شاسی}}
| header32 = {{#if:{{{فاصله بین دو محور|}}}{{{طول|}}}{{{عرض|}}}{{{ارتفاع|}}}{{{وزن|}}}|ابعاد}}
 
| label10 = [[کلاس‌بندی خودروها|کلاس]]
| label33 = فاصله بین دو محور
| data33 data10 = {{{فاصله بین دوclass|{{{کلاس محورخودرو|}}}}}}
| label34 = طول
| data34 = {{{طول|}}}
| label35 = عرض
| data35 = {{{عرض|}}}
| label36 = ارتفاع
| data36 = {{{ارتفاع|}}}
| label37 = وزن خالص
| data37 = {{{وزن|}}}
 
| label11 = [[بدنه خودرو|شکل بدنه]]
| header39 = {{#if:{{{مدل پیشین|}}}{{{مدل بعدی|}}}{{{جایگزین|}}}{{{yearconstruction|}}}{{{operator|}}}|گاه‌شناسی}}
| data11 = {{{body_style|{{{شکل بدنه|}}}}}}
 
| label12 = [[Car layout|طرح‌بندی]]
| label40 = مدل پیشین
| data40 data12 = {{{مدل پیشینlayout|{{{طرح‌بندی|}}}}}}
| label41 = مدل بعدی
| data41 = {{{مدل بعدی|}}}
 
| label13 = [[سکو (خودرو)|سکو]]
}}{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown={{main other|[[رده:صفحه‌هایی که از جعبه اطلاعات خودرو با پارامترهای نامعلوم استفاده می‌کنند|_VALUE_{{PAGENAME}}]]}}|preview=صفحه‌ای که از [[الگو:جعبه اطلاعات خودرو]] با پارامتر نامعلوم "_VALUE_" استفاده می‌کند|ignoreblank=y| alt | interiorimage | operator | upright | yearconstruction | ارتفاع | اندازه تصویر | اندازه تصویر داخلی | باتری | پلت فرم | تاریخ تولید | تصویر | تصویر داخلی | توصیح تصویر داخلی | توضیح تصویر | جایگزین | جعبه دنده | حجم باک | خودروهای مرتبط | درها | زمان شارژ | شاسی | شتاب صفر تا صد | شرکت | طراح | طرح | طول | عرض | فاصله بین دو محور | کلاس خودرو | گستره حرکت | گشتاور | مدل بعدی | مدل پیشین | مدل سال | مکان تولید | مکان مونتاژ | نام | نام های دیگر | نام‌های دیگر | نوع بدنه | نوع سیستم تعلیق جلو | نوع سیستم تعلیق عقب | نوع کف | نوع موتور | نوع موتور الکتریکی | نیروی خروجی | وزن }}<noinclude>{{توضیحات}}</noinclude>
| data13 = {{{platform|{{{سکو|}}}}}}
 
| label14 = درها
| data14 = {{{doors|{{{درها|}}}}}}
 
| label15 = گونه کف خودرو
| data15 = {{{floortype|{{{گونه کف|}}}}}}
 
| label16 = شاسی
| data16 = {{{Chassis|{{{chassis|{{{شاسی|}}}}}}}}}
 
| label17 = خودروهای وابسته
| data17 = {{{related|{{{خودروهای وابسته|}}}}}}
 
| header18 = {{#if: {{{engine|{{{موتور|}}}}}}{{{engine|{{{موتور|}}}}}}{{{capacity|{{{گنجایش|}}}}}}{{{powerout|{{{قدرت موتور|}}}}}}{{{transmission|{{{جعبه دنده|}}}}}}{{{propulsion|{{{پیش‌رانش|}}}}}}{{{drivetrain|}}}{{{battery|{{{باتری|}}}}}}{{{دامنه حرکت|}}}{{{{electric_range|{{{دامنه برقی|}}}}}}{{{charging|{{{شارژ|}}}}}} | پیشرانه }}
 
| label19 = [[موتور درون‌سوز|موتور]]
| data19 = {{{engine|{{{موتور|}}}}}}
 
| label20 = موتور الکتریکی
| data20 = {{{motor|{{{موتور الکتریکی|}}}}}}
 
| label21 = گنجایش
| data21 = {{{Capacity|{{{capacity|{{{گنجایش|}}}}}}}}}
 
| label22 = قدرت موتور
| data22 = {{{Power|{{{powerout|{{{قدرت موتور|}}}}}}}}}
 
| label23 = [[Transmission (mechanics)|جعبه‌دنده]]
| data23 = {{{transmission|{{{جعبه‌دنده|}}}}}}
| class23 = category
 
| label24 = پیش‌رانش
| data24 = {{{propulsion|{{{پیش‌رانش|}}}}}}
| class24 = category
 
| label25 = [[Hybrid vehicle drivetrain|پیشرانهٔ هایبرید]]
| data25 = {{{drivetrain|}}}
 
| label26 = باتری
| data26 = {{{battery|{{{باتری|}}}}}}
 
| label27 = دامنه حرکت
| data27 = {{{range|{{{دامنه حرکت|}}}}}}
 
| label28 = [[دامنه حرکت برقی]]
| data28 = {{{electric_range|{{{دامنه حرکت برقی|}}}}}}
 
| label29 = [[ایستگاه شارژ|شارژ]]
| data29 = {{{charging|{{{شارژ|}}}}}}
 
| header30 = {{#if:{{{front_suspension|{{{سامانه تعلیق جلو|}}}}}}{{{rear_suspension|{{{سامانه تعلیق عقب|}}}}}}|سامانه تعلیق}}
 
| label31 = جلو
| data31 = {{{front_suspension|{{{سامانه تعلیق جلو|}}}}}}
 
| label32 = عقب
| data32 = {{{rear_suspension|{{{سامانه تعلیق عقب|}}}}}}
 
| header33 = {{#if:{{{wheelbase|{{{فاصله بین محورها|}}}}}}{{{length|{{{درازا|}}}}}}{{{width|{{{پهنا|}}}}}}{{{height|{{{بلندی|}}}}}}{{{weight|{{{وزن|}}}}}}|ابعاد}}
 
| label34 = [[Wheelbase|فاصله بین محورها]]
| data34 = {{{wheelbase|{{{فاصله بین محورها|}}}}}}
 
| label35 = درازا
| data35 = {{{length|{{{درازا|}}}}}}
 
| label36 = پهنا
| data36 = {{{width|{{{پهنا|}}}}}}
 
| label37 = بلندی
| data37 = {{{height|{{{بلندی|}}}}}}
 
| label38 = [[Vehicle weight|وزن]]
| data38 = {{{weight|{{{وزن|}}}}}}
 
| data39 = {{{module|{{{پودمان|}}}}}}
 
| header40 = {{#if:{{{predecessor|{{{پیشین|}}}}}}{{{successor|{{{پسین|}}}}}}{{{replaced|{{{جایگزین|}}}}}}{{{yearconstruction|}}}{{{operator|}}}|گاه{{فم}}شمار}}
 
| label41 = پیشین
| data41 = {{{predecessor|{{{پیشین|}}}}}}
 
| label42 = پسین
| data42 = {{{successor|{{{پسین|}}}}}}
 
}}{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown={{main other|[[رده:صفحه‌هایی که از جعبه اطلاعات خودرو با پارامترهای نامعلوم استفاده می‌کنند|_VALUE_{{PAGENAME}}]]}}|preview=صفحه‌ای که از [[الگو:جعبه اطلاعات خودرو]] با پارامتر نامعلوم "_VALUE_" استفاده می‌کند|ignoreblank=y| aka | alt | assembly | battery | body_style | capacity | Capacity | caption | charging | chassis | Chassis | class | designer | doors | drivetrain | electric_range | engine | factory | floortype | front_suspension | height | image | image_size | layout | length | manufacturer | model_years | module | motor | name | operator | platform | Power | powerout | predecessor | production | propulsion | range | rear_suspension | related | replaced | successor | transmission | type | upright | weight | wheelbase | width | yearconstruction | نام | تصویر | اندازه تصویر | زیرنویس | تصویر داخلی | اندازه تصویر داخلی | زیرنویس تصویر داخلی | گونه | شرکت | نام‌های دیگر | تاریخ تولید | سال‌های مدل | مونتاژ | طراح | کلاس خودرو | شکل بدنه | طرح‌بندی | سکو | درها | گونه کف | شاسی | خودروهای وابسته | موتور | موتور الکتریکی | گنجایش | قدرت موتور | جعبه‌دنده | پیش‌رانش | باتری | دامنه حرکت | دامنه حرکت برقی | شارژ | سامانه تعلیق جلو | سامانه تعلیق عقب | فاصله بین محورها | درازا | پهنا | بلندی | وزن | پودمان | جایگزین | پیشین | پسین }}[[رده:مقالات دارای جعبه اطلاعات]]<noinclude>
{{توضیحات}}<!-- خواهشمند است رده‌ها و توضیحات را به زیرصفحه توضیحات بیافزایید. -->
</noinclude>