شورای اسلامی شهر کرج: تفاوت میان نسخه‌ها

توضیحات تکمیلی درباره لیست اصولگرایان در ششمین دوره شورای شهر کرج
(تعداد واقعی اصولگرایان در ششمین دوره شورای شهر کرج)
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(توضیحات تکمیلی درباره لیست اصولگرایان در ششمین دوره شورای شهر کرج)
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
== اعضای کنونی ==
''(بر پایه آراء)''
 
در این دوره اصولگرایان توانستند ۱۱کرسی از ۱۳کرسی را بدست آورند. از این ۱۱کرسی، ۹کرسی به شانا و ۲ کرسی به جبهه پایداری تعلق گرفت. ۲کرسی دیگر نیز به افراد مستقل تعلق گرفت.
{| class="wikitable"
|-
کاربر ناشناس