تفاوت میان نسخه‌های «الگو:جعبه اطلاعات خودرو»

بدون خلاصه ویرایش
| headerstyle = background-color: #C0C0C0
 
| header1 = {{#if: {{{{type|{{{گونه|}}}}}}{{{manufacturer|{{{شرکت|}}}}}}{{{aka|{{{نام‌های دیگر|}}}}}}{{{production|{{{تاریخ تولید|}}}}}}{{{model_years|{{{سال‌های مدل|}}}}}}{{{assembly|{{{مونتاژ|}}}}}}{{{factory|{{{کارخانه|}}}}}}{{{designer|{{{طراح|}}}}}}|دید کلی}}
 
| label2 = گونه
| data11 = {{{body_style|{{{شکل بدنه|}}}}}}
 
| label12 = [[Carطرح‌بندی layoutخودروها|طرح‌بندی]]
| data12 = {{{layout|{{{طرح‌بندی|}}}}}}
 
| header33 = {{#if:{{{wheelbase|{{{فاصله بین محورها|}}}}}}{{{length|{{{درازا|}}}}}}{{{width|{{{پهنا|}}}}}}{{{height|{{{بلندی|}}}}}}{{{weight|{{{وزن|}}}}}}|ابعاد}}
 
| label34 = [[Wheelbase|فاصله بین محورها]]
| data34 = {{{wheelbase|{{{فاصله بین محورها|}}}}}}
 
| data37 = {{{height|{{{بلندی|}}}}}}
 
| label38 = [[Vehicle weight|وزن خالص]]
| data38 = {{{weight|{{{وزن|}}}}}}