محلول بافر: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از برنامهٔ همراه ویرایش با برنامهٔ اندروید
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از برنامهٔ همراه ویرایش با برنامهٔ اندروید
محلول‌های بافر برای حفظ pH صحیح برای عملکرد آنزیم‌ها در بسیاری از موجودات زنده ضروری هستند.
 
بسیاری از آنزیم‌ها تنها در شرایط دقیقی کار می‌کنند؛اگرمی‌کنند؛ اگر pH در محدوده بسیار کمی تغییرکندتغییر کند عملکرد آنزیم‌ها کند ویا متوقف می‌شود ودچارو دچار تغییر ماهیت می‌شوند. در بسیاری از موارد تغییر ماهیت می‌تواند به‌طور ثابت فعالیت کاتالیزوری را از کار بیاندازد.
 
بافر [[کربنیک اسید]] (H2CO3) و [[بیکربنات]] (-HCO3) در پلاسمای خون موجود است که برای حفظ pH بین 7۷.35تا7۳۵ تا ۷.45۴۵ به بکارکار می‌رود.
 
از لحاظ کاری و صنعتی محلول‌های بافر در فرآیند تخمیر و درتعیین شرایط مناسب برای رنگ‌های موجود در رنگ آمیزی پارچه بکار می روند.
بافرها همچنین در تجزیه و تحلیل‌های شیمیایی و کالیبراسیون pHسنج‌ها بکار میروند.
 
از بزرگترین نمونهٔ زیستی (بیولوژیکی) استفاده از آن‌ها می‌توان به تحقیق‌هایی اشاره کرد که در آن مواد در بافر ساخته می‌شوند؛مخصوصامی‌شوند؛ به ویژه بافر فسفات نمکی (PBS) که در pH=7۷.4مورد۴ مورد استفاده قرار میگیردمی‌گیرد.
 
علت اصلی استفاده از بافرها این است که سلولسلول‌ها، ها، آنزیم هاآنزیم‌ها و باکتری هاباکتری‌ها برای عملکردکارکرد صحیح،درست، نیاز است که در pH مشخصی فعالیت کنند. به همین دلیل نیز از بافرها در بسیاری از کاربردهای زیستی استفاده می شودمی‌شود.
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"