تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه تهران»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
* [[غلامحسین صدیقی]] نوری، پدر جامعه شناسی در ایران
* [[سعید نفیسی]]، زبانشناس
* [[ناصر کاتوزیان]]،حقوقدان، حقوقدان{{پایان چندستونه}}
 
=== دانش‌آموختگان ===