تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه تهران»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
* [[غلامحسین صدیقی]] نوری، پدر جامعه شناسی در ایران
* [[سعید نفیسی]]، زبانشناس
* [[ناصر کاتوزیان]]، حقوقدان{{پایان چندستونه}}
* [[بدرالزمان قریب]]، زبان شناس
{{پایان چندستونه}}
 
=== دانش‌آموختگان ===