تفاوت میان نسخه‌های «میر علی هروی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
| لقب = کاتب سلطانی
| تاریخ تولد =
| شهر تولد= [[هرات]]، [[امپراتوری تیموری]]، [[افغانستان امروزی]]
| کشور تولد=
| تاریخ مرگ = [[۹۵۱ (قمری)]]{{-}}[[۱۵۴۴ (میلادی)]]
۶۶

ویرایش