تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال استقلال تهران در فصل ۱۳۵۹»

بدون خلاصه ویرایش
 
|round = [[بازی دوستانه|دوستانه ۱]]
|date = فروردین ۱۳۵۹
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلالتام تهراناصفهان|استقلالتام تهراناصفهان]]
|score = ۲–۰۰–۲
|report =
|team2 = [[باشگاه فوتبال تاماستقلال اصفهانتهران|تاماستقلال اصفهانتهران]]
|goals1 =
|goals2 =
|date = فروردین ۱۳۵۹
|time =
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلالذوب‌آهن تهراناصفهان|استقلال تهرانذوب‌آهن]]
|score = ۱۲۲۱
|report =
|team2 = [[باشگاه فوتبال ذوب‌آهناستقلال اصفهانتهران|ذوب‌آهناستقلال تهران]]
|goals1 = [[غلامرضا برهان‌زاده|برهان‌زاده]] {{گل|۱}}
|goals2 = حسن حاج‌رسولی‌ها {{گل|۲۷|پنالتی|}}{{سخ}}محمدرضا نقدی {{گل|۶۷}}
|stack = yes
|round = [[بازی دوستانه|دوستانه ۷]]
|date = تیر ۱۳۵۹
|team1 = [[باشگاه فوتبال سپیدرود رشت|سپیدرود]]
|score = ۳–۰
|report =
|team2 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال تهران]]
|goals1 =
|goals2 =
|stadium =
|location = [[رشت]]
|referee =
|result = L
||note=}}
{{Footballbox collapsible
|stack = yes
|round = [[بازی دوستانه|دوستانه ۸]]
|date = ۱۳۵۹
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال تهران]]
{{Footballbox collapsible
|stack = yes
|round = [[بازی دوستانه|دوستانه ۸۹]]
|date =۲۵ بهمن ۱۳۵۹
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلالپدرام تهرانمشهد|استقلالپدرام تهرانمشهد]]
|score = ۱–۱
|report =
|team2 = [[باشگاه فوتبال پدراماستقلال مشهدتهران|پدراماستقلال مشهدتهران]]
|goals1 =
|goals2 =
{{Footballbox collapsible
|stack = yes
|round = [[بازی دوستانه|دوستانه ۹۱۰]]
|date =۲۶ بهمن ۱۳۵۹
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلال۱۷ تهرانشهریور مشهد|استقلال۱۷ شهریور تهرانمشهد]]
|score = ۲–۰
|report =
|team2 = [[باشگاه فوتبال ۱۷استقلال شهریور مشهدتهران|۱۷ شهریوراستقلال مشهدتهران]]
|goals1 = [[عزیز دسترس|دسترس]] {{گل}} {{سخ}}[[غلامرضا برهان‌زاده|برهان‌زاده]] {{گل}}
|goals2 =
{{Footballbox collapsible
|stack = yes
|round = [[بازی دوستانه|دوستانه ۱۰۱۱]]
|date =۱۵ اسفند ۱۳۵۹
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال تهران]]
{{Footballbox collapsible
|stack = yes
|round = [[بازی دوستانه|دوستانه ۱۱۱۲]]
|date =۱۸ اسفند ۱۳۵۹
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال تهران]]
۳۴۴

ویرایش