متوکل: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: واگردانی دستی ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
|type=caliph
|name=متوکل
|title=متوکل
|image=Dinar of Al-Mutawakkil, AH 232-247.jpg
|alt=
|successor1=[[منتصر]]
|spouse=اسحاق بنت الاندلسیه{{سخ}}نسیب المتوکلیه{{سخ}}قبیحه{{سخ}}فریده{{سخ}}محبوبه
|spouse-type=همسر(ها)همسران
|issue={{plainlist|
* [[منتصر]]
* [[موفق بالله]]
* [[معتمد (خلیفه)|معتمد]]
* [[معتز]]
}}