تفاوت میان نسخه‌های «ویتامین»

(تلفظ فارسی از فرانسه گرفته شده)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
** [[ویتامین ب۳]] یا [[نیاسین]] یا [[نیکوتینیک اسید]]
** [[ویتامین ب۴]]، [[ویتامین J]] یا [[کولین]]
**[[اینوزیتول]]
** [[ویتامین ب۵]] یا [[اسید پانتوتنیک]]
** [[ویتامین ب۶]] یا [[پیریدوکسین]]