تکواندو: تفاوت میان نسخه‌ها

'''کمربند قرمز:''' نشان دهنده خطر است و در این مرحله ورزشکار باید مواظب حریف خود باشد و او را دور نگه دارد.
 
'''کمربند سیاه:''' درست نقطه مقابل سفید است. بنابراین نشان دهنده مهارت کامل در تکواندو است و نشان می‌دهد که دارنده این مهارت نسبت به تمام ترس‌ها و بدی‌ها نفوذناپذیر است. باید این نکته را هم یادآور شویم که هر کدام از این کمربندها خود دارای درجات متفاوتی است که آن‌ها هم هر کدام برای خود فلسفه ای دارند. نکته جالبی که بد نیست درباره این ورزش بدانیم این است که برخلاف اینکه از نظر بعضی از افراد ورزش های رزمی با خشونت همراه هستند اما شاید اگر فلسفه این ورزش را بدانیم به ظرافت نهفته در این ورزش بیشتر توجه کنیم.اما کره ای ها کمربند سیاه را شروع تکواندو می دانند و اما در واقعیت بزرگ ترین استادان دان 9 را دارند و تنها وقتی فوت می کنند دان 10 به آن ها تعلق می گیرد.
 
انواع خطا و امتیازات:
کاربر ناشناس