تطبیق گاه‌شماری هجری خورشیدی با میلادی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(ابرابزار)
* [[۱۱ اسفند]] {{امسال خورشیدی}}{{ف|۵}} {{قهوه‌ای|برابر است با:|Yellow}} {{شمسی به میلادی|{{<!--ابر-->#<!--/ابر-->time:xiY}}|12|11}}
* [[۲۹ اسفند]] {{امسال خورشیدی}}{{ف|۵}} {{قهوه‌ای|برابر است با:|Yellow}} {{شمسی به میلادی|{{<!--ابر-->#<!--/ابر-->time:xiY}}|12|29}}
{{<!--ابر-->#<!--/ابر-->switch:"{{کبیسه/خورشیدی رسمی|{{{1}}}}}"|"بله"=* [[۳۰ اسفند]] {{امسال خورشیدی}}{{ف|۵}} {{قهوه‌ای|برابر است با:|Yellow}} {{شمسی به میلادی|{{<!--ابر-->#<!--/ابر-->time:xiY}}|12|30}}{{ف|۲}}(روز [[کبیسه]])|:(بدون [[کبیسه]])}}
 
=== تطبیق روزهای میلادی با خورشیدی ===
تطبیق روزهای ویژه سال جاری [[{{امسال میلادی}}]] میلادی با سال {{سن|۶۲۱|۱|۱|واژه سال=خیر}} / {{سن|۶۲۲|۱|۱|واژه سال=خیر}} هجری خورشیدی با هم:
* [[۱ ژانویه]] {{امسال میلادی}}{{ف|۷}} {{قهوه‌ای|برابر است با:|Yellow}} {{جلالی|۱|۱|{{امسال میلادی}}}}
* ۲۸ فوریه {{امسال میلادی}}{{ف|۵}} {{قهوه‌ای|برابر است با:|Yellow}} {{جلالی|۲۸|۲|{{امسال میلادی}}}}{{<!--ابر-->#<!--/ابر-->switch:"{{کبیسه/میلادی|{{{1}}}}}"|"بله"=* [[۲۹ فوریه]] {{امسال میلادی}}{{ف|۵}} {{قهوه‌ای|برابر است با:|Yellow}} {{جلالی|۲۹|۲|{{امسال میلادی}}}}{{ف|۲}}(روز [[کبیسه]])|{{ف|۲}}(بدون [[کبیسه]])}}
* ۱ مارس {{امسال میلادی}}{{ف|۶}} {{قهوه‌ای|برابر است با:|Yellow}} {{جلالی|۱|۳|{{امسال میلادی}}}}
* ۱۹ مارس {{امسال میلادی}}{{ف|۴}} {{قهوه‌ای|برابر است با:|Yellow}} {{جلالی|۱۹|۳|{{امسال میلادی}}}}