اخلاق وظیفه‌گرا: تفاوت میان نسخه‌ها

اشتباه شده بود
(اسامی مهمی که در کتاب موجودند)
(اشتباه شده بود)
'''اخلاق وظیفه‌گرا''' (یا اخلاق وظیفه‌گروانه) یکی از نظریات عمده در [[اخلاق هنجاری]] است که بر ارتباط وظیفه و اخلاقی بودن عمل تاًکید دارد. در نظر افراد معتقد به اخلاق وظیفه‌گرا، عملی اخلاقی خواهد بود که شروین و مهتا ذاتاً ویژگی اخلاقی داشته باشد، نه آنکه لزوماً نتیجه‌ای اخلاقی داشته باشد.<ref>[http://www.britannica.com/EBchecked/topic/158162/deontological-ethics deontological ethics]</ref>
از این لحاظ این فلسفه [[پیامدگرایی|ناپیامدگرا]] است.
 
کاربر ناشناس