شجره‌نامه: تفاوت میان نسخه‌ها

(این که اعراب چه میگویند برای ما کاربرد ندارد. ولی انگلیسی آن همان معادلیست که فرهنگستان برگزیده و همه میگویند، درخت خانواده)
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
== نمودار بادبزنی ==
یک تکنیک دیگرنمودار بادبزنی است که یک نی دایره شامل حلقه‌های متحدالمرکز است، شخص مورد نظر در داخلی‌ترین دایره است، دایرهٔ دوم دو قسمت می‌شود (هر قسمت یکی از والدین)، دایرهٔ بعدی چهار قسمت و به همین ترتیب ادامه می‌یابد. این نمودار هم اجداد پدری و هم مادری را نمایش می‌دهد.
 
== مثال‌های قابل توجه ==
کاربر ناشناس