تفاوت میان نسخه‌های «نینکاسی»

۴ بایت اضافه‌شده ،  ۲ ماه پیش
ابرابزار
(ایجاد شده به‌واسطهٔ ترجمهٔ صفحهٔ «Ninkasi»)
 
(ابرابزار)
'''نینکاسی''' ایزدبانوی نگهبان [[آبجو]] در افسانه‌های دینی [[سومر|سومر باستان]] است.]]
 
پدرش شاه [[اوروک]] و مادرش کشیش بزرگ پرستشگاه [[اینانا]] ، ایزدبانوی زایش بود. او همچنین یکی از هشت کودکی است که برای بهبود یکی از هشت زخم [[انکی (خدای سومری)|انکی]] به جهان آمده بود . افزون بر این ،این، او ایزدبانوی الکل نیز هست . او از "«آب شیرین گازدار"» زاده شد. <ref>[https://www.worldhistory.org/article/222/the-hymn-to-ninkasi-goddess-of-beer/ worldhistory.org]</ref> و ایزدبانویی است که برای "براوردن خواسته‌ها"خواسته‌هاً و "سیر کردن گش (قلب)" ساخته شده استشده‌است. او روزانه نوشیدنی‌ها را آماده می کردمی‌کرد.
 
== سرود به نینکاسی ==
[[زبان سومری|زبان نوشتاری سومری]] و [[لوح رسی|لوح هایلوح‌های سفالی]] در پیوند با آن از نخستین نوشته هاینوشته‌های آدمیان است. آثار علمی از اوایل دهه 1800۱۸۰۰ به پیش، امکان برگردان اسناد گوناگون سومری را فراهم کرده استکرده‌است. در این میان شعری با نام انگلیسی ''A Hymn to Ninkasi'' هست <ref>{{Cite journal|last=Prince, J. Dyneley|year=1916|title=A Hymn to Ninkasi|journal=The American Journal of Semitic Languages and Literatures|volume=33|issue=1|pages=40–44|doi=10.1086/369806|doi-access=free}}</ref> که دستور [[آبجوسازی]] است . <ref name="OpenCulture">{{Cite web|title=Discover the Oldest Beer Recipe in History From Ancient Sumeria, 1800 B.C.|url=http://www.openculture.com/2015/03/the-oldest-beer-recipe-in-history.html|publisher=Open Culture|accessdate=29 June 2016|date=3 March 2015}}</ref> می توانمی‌توان داوید (ادعا کرد) که هنر آبجوسازی در این شعر توصیح داده شده تا از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. افزون بر این ،این، ''سرود به نینکاسی'' کهن‌ترین سند مربوط به پیوند مستقیم بین آبجوسازی و مسئولیت زنان در تأمین نان و آبجو برای خانواده است. نینکاسی زن است ،است، و این واقعیت که به یک ایزدبانوی زن در پیوند با ساخت نوشیدنی هاینوشیدنی‌های دم کرده در نیایش‌ها اشاره شده، رابطه میان آبجوسازی و زنان را به عنوان یک حق و مسئولیت خانگی نشان می دهدمی‌دهد. <ref name="Hymn">{{Cite web|url=http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.4.23.1&display=Crit&charenc=gcirc&lineid=t4231.p1#t4231.p1|publisher=University of Oxford|accessdate=9 February 2011|title=ETCSLtranslation : t.4.23.1}}</ref> {{Efn|See also<ref>{{cite web |last1=Hymn to Ninkasi |first1=Goddess of beer |title=Hymn to Ninkasi |url=https://www.worldhistory.org/article/222/the-hymn-to-ninkasi-goddess-of-beer/ |website=[[World History Encyclopedia]] |access-date=31 January 2020}}</ref>}}
 
== دیگر اشاره‌ها به نینکاسی ==
نینکاسی چندین بار در این جُنگ آمده استآمده‌است.
 
در شعر ''انکی و نینهورساگا''، انکی می‌؛ویدکندمی؛ ویدکند که دهانش (ka) او را ناراحت می کند ،می‌کند، چراکه نینکاسی را به دنیا آورده استآورده‌است. ''نینهورساگا''، در مورد حوزه هاییحوزه‌هایی که فرزندانش بر آن حکومت خواهند کرد ،کرد، توضیح می دهدمی‌دهد:
 
:: "«نینکاسی چیزی است که قلب را سیر می کند" می‌کند»<ref name="ETCSL">{{Cite web|title=ETCSL|url=http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?simplesearchword=ninkasi&simplesearch=translation&searchword=&charenc=gcirc&lists=|website=Electronic Text Corpus of Sumerian Litereature|accessdate=1 February 2020}}</ref>
 
در ''[[لوگالبندا در غار کوهستان]]'' ، پادشاه لوگالبندا در غاری به خواب می رود ،می‌رود، جایی که به لطف:
 
:: "«کاسه چوبی نینکاسی (یعنی با کمک آبجو) ، سرانجام خواب بر لوگالبندا چیره می‌شود" »<ref name="ETCSL">{{cite web |title=ETCSL |url=http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?simplesearchword=ninkasi&simplesearch=translation&searchword=&charenc=gcirc&lists= |website=Electronic Text Corpus of Sumerian Litereature |access-date=1 February 2020}}</ref>
 
در ''[[لوگالبندا و پرنده آنزود|لوگالبندا و آنزود پرنده]]'' ، پادشاه ،پادشاه، بار دیگر تنها در کوه ،کوه، پیمان می‌بندد که آنزود پرنده و خانواده اش را در مهمانی و با کمک خادمان سرگرم کند.
 
:: "نینکاسی کارآزموده است که به اعتبار مادرش تجدید نظر می کندمی‌کند. گودال تخمیری او از لاجورد سبز ،سبز، و کاسه آبجو از سیم تصفیه شده و زر است. اگر او کنار آبجو بایستد ،بایستد، شادی وجود دارد ،دارد، اگر کنار آبجو بنشیند ،بنشیند، شادکامی است. در جامه‌یجامهٔ پیشکار او آبجوها را به هم می‌آمیزد، هیچ گاه هنگام راه رفتن به جلو و پشت با بشکه ای در کنار یا بر پاخسته نمی شود ، نینکاسی ،نمی‌شود، نینکاسی، باشد که او آبجوی من را پرداخته کند. " <ref name="ETCSL">{{cite web |title=ETCSL |url=http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?simplesearchword=ninkasi&simplesearch=translation&searchword=&charenc=gcirc&lists= |website=Electronic Text Corpus of Sumerian Litereature |access-date=1 February 2020}}</ref>
 
او در برگردان قطعه ''لالایی برای پسر شولگی "در گودالی است'' <ref name="ETCSL">{{cite web |title=ETCSL |url=http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?simplesearchword=ninkasi&simplesearch=translation&searchword=&charenc=gcirc&lists= |website=Electronic Text Corpus of Sumerian Litereature |access-date=1 February 2020}}</ref> و در شعر تکه تکه دیگری به نام "شعر ''ستایش Išme-Dagan'' " در زمینه
 
:: "«آبجو خوشمزه آمیخته با شهد سرو خوش‌بو" »<ref name="ETCSL">{{cite web |title=ETCSL |url=http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?simplesearchword=ninkasi&simplesearch=translation&searchword=&charenc=gcirc&lists= |website=Electronic Text Corpus of Sumerian Litereature |access-date=1 February 2020}}</ref> شناخته می‌شود.
 
در ''گفتگوی میان چکاد (غله) و گوسفند'' ، چکاد به گوسفند می گویدمی‌گوید:
 
:: آنگاه که خمیر آبجو با تیزنگری در فر آماده می شودمی‌شود و ماش در فر پرداخته می‌شود، نینکاسی (ایزدبانوی آبجو) آنها را برای من می‌آمیزد در حالی که بزها و قوچ هایقوچ‌های بزرگ شما برای مهمانی‌های من فرستاده می شوندمی‌شوند. " <ref name="ETCSL">{{cite web |title=ETCSL |url=http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?simplesearchword=ninkasi&simplesearch=translation&searchword=&charenc=gcirc&lists= |website=Electronic Text Corpus of Sumerian Litereature |access-date=1 February 2020}}</ref>
 
در ''گتفگوی میان زمستان و تابستان'' ، یکی از دو طرف (که به خاطر ماهیت تکه تکهتکه‌تکه برگردان آشکار نمی‌شود که کیست) ، می گویدمی‌گوید:
 
:: "من کمک نینکاسی هستم ،هستم، برای او آبجو را ،را، به اندازه تمام آب سردی که آوردید شیرین می کنممی‌کنم ." <ref name="ETCSL">{{cite web |title=ETCSL |url=http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?simplesearchword=ninkasi&simplesearch=translation&searchword=&charenc=gcirc&lists= |website=Electronic Text Corpus of Sumerian Litereature |access-date=1 February 2020}}</ref>
 
== در جهان امروز ==
شرکت آبجوسازی نینکاسی (Ninkasi Brewing Company) در [[یوجین، اورگن|یوجین]] اورگان نام خود را از ایزدبانوی نینکاسی گرفته استگرفته‌است.
 
Ninkasi Fabrique de Bière در [[لیون|لیون ،لیون، فرانسه]] به نام ایزدبانوی نینکاسی نامگذاری شده استشده‌است.
 
باشگاه هواداران نینکاسی (The Ninkasi Fan Club) یک جامعه آبجوسازی در نلسون ،نلسون، بریتیش کلمبیا است.
 
مالت ساده نینکاسی (Ninkasi Simple Malt) یک آبجوسازی کوچک در کبک کانادا است.
 
نینکاسی (Ninkasi ) در [[ناواس]] یک کارخانه تولید آبمیوه کوچک اکوفمنیست است که نام خود را از ایزدبانوی نینکاسی گرفته استگرفته‌است.
 
Ninkasi Rentals & Finance در [[بریتانیا|انگلستان]] به نام ایزدبانوی نینکاسی نامگذاری شده استشده‌است و متخصص در اجاره کشتی هایکشتی‌های تخمیر/یونیتانک است. <ref>{{Cite web|url=https://www.ninkasirentals.co.uk/about|website=Ninkasi Rentals & Finance|accessdate=22 October 2019}}</ref>
 
== همچنین ببینید ==
 
== جستارهای وابسته ==
* [[گامبرینوس|گمبرینس]]
* [[سیارک ۴۹۴۷|سیارک نینکاسی]]
 
== یادداشت ==
 
 
== منابع ==
== پیوند به بیرون ==
 
 
== پیوندهای بیرونی ==
 
* [http://www.piney.com/BabNinkasi.html سرود به نینکاسی]
* [http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/section4/tr4231.htm سرودی برای نینکاسی : برگردانی انگلیسی- از گردایه نوشتار الکترونیکی ادبیات سومری]