تفاوت میان نسخه‌های «بحث:من اینجا هستم/پیشاخوبیدگی»

صفحه‌ای تازه حاوی «{{پیشاخوبیدگی ۲ <!-- توسط نامزدکننده پر می‌شود: --> | ترجمه = بله | بررسی املا و انشا = بله | دیباچه مناسب = بله | منبع‌دارکردن = بله | یادکرد استاندارد = بله | منابع معتبر = بله | حق نشر = بله | جعبه اطلاعات و جعبه گشتن = بله | رده و میان‌ویکی = بله | تصویر = ب...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{پیشاخوبیدگی ۲ <!-- توسط نامزدکننده پر می‌شود: --> | ترجمه = بله | بررسی املا و انشا = بله | دیباچه مناسب = بله | منبع‌دارکردن = بله | یادکرد استاندارد = بله | منابع معتبر = بله | حق نشر = بله | جعبه اطلاعات و جعبه گشتن = بله | رده و میان‌ویکی = بله | تصویر = ب...» ایجاد کرد)
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
 
(بدون تفاوت)