تفاوت میان نسخه‌های «حاجی‌آباد دره صیدی»

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: خواستگاه⟸خاستگاه، اطللاعات⟸اطلاعات، وگفته⟸و گفته
جز
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: خواستگاه⟸خاستگاه، اطللاعات⟸اطلاعات، وگفته⟸و گفته)
 
بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت حاجی‌آباد در سال ۱۳۸۵ برابر با ۵۲ نفر بوده‌است که از این میان ۳۲ نفر مرد و بقیه زن بوده‌اند. این روستا ۱۶ خانوار دارد.<ref name="آمار"/>
==تاریخچه روستا==
روستای حاجی آباد موسوم به حاجی آباد زندی (حاجی آباد زند)، طبق شواهد موجود و به استناد اظهارات وگفتهو گفته های اهالی قدیمی روستا، قدمت روستا به دوران قاجاریه باز می گردد، بنیان گذار روستا شخصی به نام حاجی احمد خان زند (منسوب به خاندان زند و کریم خان زند)می باشد. پس از فروپاشی زندیه و استقرار قاجار ها طایفه زند به نقاط مختلف پراکنده می شوند. بخشی از این طایفه به لرستان که خواستگاهخاستگاه اصلی ایل زند بوده ، باز می گردند. بر همین سیاق احمد خان با خانواده و وابستگان ،این منطقه زیبا را خریداری و روستای حاجی آباد را بنیان گذاری
می کند.نوادگان وی هنوز در روستا حضور دارند و بخشی از بناهای قدیمی روستاهنوز پابرجا هستند.
 
== منابع ==
- شواهد و اطللاعاتاطلاعات جمع آوری شده از طریق حضور میدانی و مصاحبه با اهالی
{{پانویس}}
{{شهرستان بروجرد}}