باشگاه فوتبال آ.اس. رم: تفاوت میان نسخه‌ها

{{Fs player|no= ۲|nat=NED|pos=DF|name=[[ریک کارسدورپ]]}}
{{Fs player|no= ۳|nat=BRA|pos=DF|name=[[راجر ایبنز]]|other = قرضی از [[باشگاه فوتبال آتالانتا|آتالانتا]]}}
{{Fs player|no= ۴|nat=ITA|pos=MF|name=[[برایان کریستانته]]|other=کاپیتان سومدوم}}
{{Fs player|no= ۶|nat=ENG|pos=DF|name=[[کریس اسمالینگ]]}}
{{Fs player|no= ۵|nat=URU|pos=DF|name=[[ماتیاس وینیا]]}}
{{Fs player|no= ۷۶|nat=ITAENG|pos=MFDF|name=[[لورنتزوکریس پلگرینیاسمالینگ]]|other=کاپیتان دوم}}
{{Fs player|no= ۹۷|nat=BIHITA|pos=FWMF|name=[[ادینلورنتزو ژکوپلگرینی]]|other=[[کاپیتان (فوتبال)|کاپیتان]]}}
{{Fs player|no=۸|nat=ESP|pos=MF|name=[[گونسالو ویار (بازیکن فوتبال)|گونسالو ویار]]}}
{{Fs player|no=۱۳|nat=ITA|pos=DF|name=[[ریکاردو کالافیوری]]}}
{{Fs player|no=۱۴|nat=ESPUZB|pos=MFFW|name=[[گونسالوالدار ویار (بازیکن فوتبال)|گونسالو ویارشاه‌مرادوف]]}}
{{Fs player|no=۱۷|nat=FRA|pos=MF|name=[[ژردن ورتو]]}}
{{Fs player|no=۱۹|nat=USA|pos=DF|name=[[برایان رینولدز]]}}
{{Fs mid}}
{{Fs player|no= ۶۱۹|nat=ENGUSA|pos=DF|name=[[کریسبرایان اسمالینگرینولدز]]}}
{{Fs player|no= ۲۱|nat=ESP|pos=FW|name=[[بورخا مایورال]]|other = قرضی از [[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]}}
{{Fs player|no=۲۲|nat=ITA|pos=MF|name=[[نیکولو زانیولو]]}}
{{Fs player|no=۲۳|nat=ITA|pos=DF|name=[[جانلوکا مانچینی]]|other=کاپیتان سوم}}
{{Fs player|no=۲۴|nat=ALB|pos=DF|name=[[ماراش کومبولا]]|other = قرضی از [[باشگاه فوتبال هلاس ورونا|هلاس ورونا]]}}
{{Fs player|no=۳۱|nat=ESP|pos=FW|name=[[کارلس پرز]]}}
{{Fs player|no=۳۷|nat=ITA|pos=DF|name=[[لئوناردو اسپیناتزولا]]}}
{{Fs player|no=۴۲|nat=GUI|pos=MF|name=[[آمادو دیاوارا]]}}
{{Fs player|no=۱۹۵۲|nat=USAGUI|pos=DFMF|name=[[برایانادواردو رینولدزبووه]]}}
{{Fs player|no=۵۴|nat=GUI|pos=FW|name=[[ریکاردو چیروو]]}}
{{Fs player|no=۷۷|nat=ARM|pos=MF|name=[[هنریخ مخیتاریان]]}}
{{Fs player|no=۸۷|nat=BRA|pos=GK|name=[[دنیل فوزاتو]]}}
۱۸۸

ویرایش