باشگاه فوتبال آ.اس. رم: تفاوت میان نسخه‌ها

=== بازیکنان قرضی در تیم‌های دیگر ===
{{Fs start}}
{{Fs player| nat=ITAESP | pos=DFGK | name=[[الساندرو فلورنزیپائو]] | other= در [[باشگاه فوتبال پاری سن-ژرمنمارسی|پاری سن-ژرمنمارسی]] تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱۲۰۲۲}}
{{Fs player| nat=TUR | pos=DF | name=[[مرت چتین]] |other= در [[باشگاه فوتبال هلاس ورونا|هلاس ورونا]] تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲}}
{{Fs mid}}
{{Fs player| nat=FRANED | pos=MFFW | name=[[استیونجاستین انزونزیکلایورت]] | other= در [[باشگاه فوتبال رننیس|رننیس]] تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱۲۰۲۲}}
{{Fs player| nat=NED | pos=FW | name=[[جاستین کلایورت]] |other= در [[باشگاه فوتبال لایپزیگ|لایپزیگ]] تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱}}
{{Fs player| nat=TUR | pos=FW | name=[[چنگیز اوندر]] |other= در [[باشگاه فوتبال مارسی|مارسی]] تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲}}
{{Fs end}}
۱۸۷

ویرایش