تفاوت میان نسخه‌های «رزانا آرکت»

(ابرابزار)
 
* ''[[مرد عوضی (فیلم ۱۹۹۳)|مرد عوضی]]'' (۱۹۹۳)
* ''[[راهی برای فرار نیست (فیلم ۱۹۹۳)|راهی برای فرار نیست]]'' (۱۹۹۳)
* ''[[جستجو و نابود کردن (فیلم ۱۹۹۵)|جستجو و نابود کردن]]'' (۱۹۹۵)
* ''[[تصادف (فیلم ۱۹۹۶)|تصادف]]'' (۱۹۹۶)
* ''[[بوفالو ۶۶]]'' (۱۹۹۸)