تفاوت میان نسخه‌های «کلیسای سرکیس مقدس (چاناقچی علیا)»

تصاویر دوباره احیا شدند
(تصاویر دوباره احیا شدند)
برچسب: متن غیرفارسی افزوده شد
| building_name = کلیسای سرکیس مقدس
| infobox_width =
| image = Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 19.jpg
| image_size = 250
| alt =
 
== نگارخانه ==
<gallery mode=packed heights="50px">
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 01.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 02.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 03.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 04.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 05.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 06.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 07.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 08.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 09.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 10.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 11.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 12.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 13.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 14.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 15.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 16.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 17.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 18.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 19.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 20.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 21.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 22.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 23.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 24.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 25.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 26.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 27.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 28.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 29.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 30.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 31.jpg|
Saint Sarkis Church - Armenian Apostolic Church (Chenaqchi-ye Olya village - Iran) 32.jpg|
</gallery>
 
 
 
== جستارهای وابسته ==