ویگو ینسن (بازیکن فوتبال، زاده ۱۹۲۱): تفاوت میان نسخه‌ها