تفاوت میان نسخه‌های «دینامیک ملکولی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
جز
'''دینامیک ملکولی''' یک روش آنالیز محاسباتی پر کاربرد در [[شیمی]]، [[فیزیک]]، [[بیولوژی]] و سایر [[علوم تجربی]] است. ازدینامیک شاخه‌هایمولکولی [[فیزیکرا محاسباتی]]می‌توان است.دربه اینطور روشخلاصه [[برهمکنش]]به میانصورت [[اتم|اتم‌ها]]حل عددی و [[مولکول|ملکول‌ها]]گام دربه بازه‌هاییگام ازمعادله زمانحرکت برنیوتون اساسبرای قوانینیک [[فیزیک]]،سیستم به‌وسیلهبسیار [[کامپیوتر]]ذره‌ای [[شبیه‌سازی]]تعرف می‌شودکرد. این روش برای اولین بار در سال ۱۹۵۷ توسط آلدر(Alder) و واینرایت(Wainwright) برمبنای مدل [[کره سخت]] به کار گرفته شد.
در سال ۱۹۶۴ رحمان (Anees Rahman) مدل [[کره نرم]] را در شبیه‌سازی خود به کار برد. از وی به عنوان پدر دینامیک ملکولی یاد می‌شود.
 
۳۵

ویرایش