هلوگرامی برای پادشاه (فیلم): تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن رده به کمک توفاویکی رده
(افزودن رده به کمک توفاویکی رده)
[[رده:تمام‌نگاری در سینما]]
[[رده:فیلم‌ها به زبان انگلیسی]]
[[رده:فیلم‌های ۲۰۱۶آلمانی (میلادی)به زبان انگلیسی]]
[[رده:فیلم‌های آیکون پروداکشنز]]
[[رده:فیلم‌های اقتباس شده از آثار دیو اگرز]]
[[رده:فیلم‌های فیلم‌برداری شده در مراکش]]
[[رده:فیلم‌های فیلم‌برداری‌شده در آلمان]]
[[رده:فیلم‌های کمدی مکزیک]]
[[رده:فیلم‌های کمدی-درام آلمان]]
[[رده:فیلم‌های کمدی-درام آمریکایی]]
[[رده:فیلم‌های کمدی-درام دهه ۲۰۱۰ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های کمدی-درام فرانسه]]
[[رده:فیلم‌های کمدی مکزیک]]
[[رده:فیلم‌های لیونزگیت]]
[[رده:فیلم‌های مکزیکی]]
[[رده:فیلم‌های واقع‌شده در عربستان سعودی]]
[[رده:فیلم‌های ۲۰۱۶ (میلادی)]]