تفاوت میان نسخه‌های «پرویز کردوانی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== درگذشت ==
کردوانی در تاریخ ٢٨ساعت ٨ شب ٢٧ مرداد ١۴٠٠ درگذشت.<ref>{{https://www.irna.ir/news/84442209/%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA}}</ref><ref>https://www.jahantitr.com/?p=3976</ref>
 
== پانویس ==
کاربر ناشناس