تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Arpourabedin/صفحه تمرین»

ابرابزار
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: منتمتم⟸)
(ابرابزار)
خیلی چیزها زود از مد می افتدمی‌افتد! خیلی چیزها هم یهو همه گیر می‌شود و بعد از یه مدت میبینیمی‌بینی همه دیگر اون کارو انجام دادن و به قول معروف لوس می‌شود! تو تبلیغات و بازاریابی هم همینطورهمین‌طور است! الان با چند تا سرچ ساده می تونید به نکاتی در این زمینه هازمینه‌ها برسید. نکاتی که تقریباتقریباً اکثر کسایی که می خواهندمی‌خواهند تو این زمینه هازمینه‌ها فعالیت کنند می خوانندشان و درست یا غلط از آن استفاده می کنندمی‌کنند.
 
در خصوص اینستاگرام هم همینطورهمین‌طور است. الان اینستاگرام را باز کنی از هر ۵ نفر ۲ نفر دارن پست گذاشتن تو اینستاگرام رو آموزش میدند. دمشان گرم واقعا!!! اما الان هر کی اینارو میبیندمی‌بیند به لوس شدن قضیه و ضایع بودن طرف بیشتر فکر می‌کند تا چیزای دیگر (البته اگه باهوش باشه)! توی ارائه سرویس و محصول هم همینطوری است! شما نباید فکر کنید فقط با حضور در اینستاگرام میفروشیدمی‌فروشید! دیگر گذشت اون زمون! آخر چرا کاربران اینستاگرامی باید پیج هایپیج‌های دیگر پربازدید و قدیمی رو ول کنن بیان از شما که زیر ۱۰۰۰ تا فالوور داری خرید کنند؟! برای این موضوع باید متفاوت عمل کنی و این متفاوت عمل کردن یعنی به جای فقط فعالیت در اینستاگرام باید اینستاگرام مارکتینگ انجام بدی!! حالا برویم ببینیم منظور ما از اینستاگرام مارکتینگ چیست؟!
 
اینستاگرام مارکتینگ چیست؟!
 
میخواهممی‌خواهم یه طوری تعریف کنم که هم ساده باشه و هم قابل فهم! فرض کنید موفقیت در اینستاگرام مثل موفقیت در کنکوره! برای موفقیت در کنکور چکار میمی‌کنید؟ کنید؟ برنامه ریزی؟برنامه‌ریزی؟! مطالعه؟ سوالات و آزمونهای سالهای قبل رو آنالیز و بررسی کنید؟! شرکت در آزمونهای مختلف؟ خواندن کتب کمک آموزشی؟ شرکت تو کلاسهای کنکور؟ رفتن پیش مشاورین کنکور؟! و...و…
 
برای موفقیت در اینستاگرام هم باید همینطوری عمل کنید! شما باید جواب تمام سوالهای مهم رو بدونید! باید خودتان رو برای رقابت در کنکور سخت اینستاگرام آماده کنید. باید از مشاوره هایمشاوره‌های خوب توی سطح اینترنت استفاده کنید (البته نه این جوجه هاجوجه‌ها که تازه دوتا مطلب راجع به اینستاگرام خوانده‌اند)! برای رسیدن به موفقیت باید رقبا و مشتریان شما رو بررسی کنید. باید برای جلو زدن از رقبا برنامه ریزیبرنامه‌ریزی کنید. باید مزیت هایمزیت‌های رقابتی برای خودتان تعریف کنید! در کل باید برنامه دقیقی تدوین کنید تا در کوتاه مدت به اهداف اولیه و در دراز مدت به موفقیت کامل برسید.  به این میگویندمی‌گویند اینستاگرام مارکتینگ. حالا برویم کمی تخصصی تر صحبت کنیم.
 
تعریف تخصصی اینستاگرام مارکتینگ
 
اینستاگرام مارکتینگ به مجموعه فعالیت هاییفعالیت‌هایی که در قالب یک برنامه ریزیبرنامه‌ریزی دقیق انجام شود تا برند یا پیج تجاری مورد نظر به موفقیت در فروش یا افزایش آگاهی از برند (brand awareness) برسد گفته میشودمی‌شود. من تو مقاله ای مجزا مبحث  اینستاگرام مارکتینگ  رو به صورت کامل شرح دادم. خواستید برید بخوانید. برنامه تعیین شده باید شامل بررسی صنعت,صنعت، برند,برند، مشتریان و رقیبان باشد. همچنین باید برنامه ریزیبرنامه‌ریزی برای تولید محتوا و حضور در رسانه هارسانه‌ها در آن مشخص شده باشد.
 
برای اینکه بهتر مفهوم مارکتینگ یا بازاریابی رو بفهمید پیشنهاد می کنممی‌کنم در خصوص Marketing و روش 3m تحقیق کنید. همچنین می توانیدمی‌توانید یک مقاله جامع در این خصوص رو با محوریت  مارکتینگ چیست  در اینجا دنبال نمایید.
 
بعد از اینکه با مفهوم و شرایط بازاریابی آشنا شدید خیلی بهتر می تونید بازاریابی در اینستاگرام رو درک کنید. خب حالا سؤال مهم اینجاست که بازاریابی در اینستاگرام رو چطوری باید شروع کنیم؟
شروع بازاریابی در اینستاگرام
 
من نمی‌دانم شما تا الان چه باورهایی از فعالیت در اینستاگرام و بازاریابی در اون دارید. اما بهترین پیشنهادی که دارم این است که تمامی باورهای فعلی تون رو دور بریزید!!! چرا این را میگویم؟می‌گویم؟ چون اگه مسیر درستی رو رفته بودید الان در حال خواندن این مقاله و دنبال راه حل بهبود شرایط نبودید! پس در نتیجه تا الان هر برنامه ای ریختید و هر راهکاری که پیاده سازیپیاده‌سازی کردید رو بزارید کنار و به روشهایی که میگویممی‌گویم با دقت گوش بدید و فقط برای اینها برنامه ریزیبرنامه‌ریزی کنید. به جز این شکست شما قطعی است.
 
از کجا شروع کنم؟
 
همانطورهمان‌طور که گفتم اگر مقاله مارکتینگ چیست رو مطالعه می کردیدمی‌کردید به اصل مهم 3m برخورد می کنیدمی‌کنید:
 
مارکت
مدیا
 
در اینجا منظور از مارکت شناسایی بازار هدف,هدف، منظور از مسیج انتخاب نوشتن کپی رایتینگ و تولید محتوا است و منظور از مدیا در مرحله اول انتخاب صحیح رسانه و بعد استفاده صحیح از مدیا برای افزایش دیده شدن است. بله ! برای اینستاگرام مارکتینگ هم باید از الگوهای رفتاری در بازاریابی استفاده کنیم.
 
ما در شایگان همیشه این کار رو می کنیممی‌کنیم:
 
قبل از شروع هر کاری باید تحقیق کنید. راجع به چی؟
 
ببینید مشتریان شما چه کسانی هستند؟
مشتریان شما در چه شهر یا شهرهایی زندگی می کنند؟می‌کنند؟
مشتریان شما چه سطح طبقاتی ای دارند؟
مشتریان شما چه علایق و خصوصیاتی دارند؟
مشتریان من بیشتر به چه جور پستهایی علاقه دارند!؟
 
بعد برید سراغ رقیبانتان و ببینید آنها کی هستند! باید بگویم در انتخاب رقبا دقت کنید. رقبای شما رو بر اساس اندازه و میزان فعالیتشان دستهدسته‌بندی بندی کنید.کنید؛ مثلامثلاً سه دسته کوچک متوسط و بزرگ درست کنید و در ابتدا رقبایی که در زمینه شما خوب کار می کنندمی‌کنند رو شناسایی و در این دسته بندی هادسته‌بندی‌ها قرار دهید.
 
چرا گفتم دسته بندی هایدسته‌بندی‌های کوچک و متوسط و بزرگ؟ چون شما نباید ابتدا خودتان را با بزرگترین رقیبانتان مقایسه کنید و راهکارهایی که آنها در پیش میگیرندمی‌گیرند رو دنبال کنید. این کار در اینستاگرام مارکتینگ عین خودکشی است!
 
این سوالات را در زمینه رقبایتان پاسخ دهید:
 
رقیب من در چه دسته بندیدسته‌بندی ای هست؟ کوچک یا بزرگ یا متوسط؟
رقیبان من چطور با مخاطبین خود ارتباط برقرار می کنند؟می‌کنند؟
روشهای فروش رقبای من چیا هستند؟
چطور خدمات و محصول ارائه می دهند؟می‌دهند؟
چطور محتوا تولید می کنند؟می‌کنند؟ بهترین پستی که درست کردند رو پیدا و بررسی کنم.
هر رقیب با این فعالیتی که دارد چه سهمی از بازار رو بدست می‌آورد؟
رقیبان من در چه صفحاتی تبلیغ می دهند؟می‌دهند؟
 
بعد از شناسایی کامل مشتریان و رقیبان باید به سراغ اطلاعات و اخباری در خصوص صنعت کسب و کار خود بروید. اخبار مربوط مستقیم و غیر مستقیم صنعت خودتان رو زیر نظر بگیرید و با توجه به تجربه ای که دارید ببینید با این اخبار چه اتفاقاتی ممکن است بیافتد.بیافتد؛ مثلامثلاً با کرونا فروش هایفروش‌های حضوری کمتر و فروشهای اینترنتی افزایش چشم گیری داشتهچشم‌گیری اندداشته‌اند. همه اینها در اینستاگرام مارکتینگ مهم است.
 
بعد از تحقیق می رسیممی‌رسیم به مسیج. مسیج یعنی کپی رایتینگ و محتوایی که میخواید با آن مشتری شما رو جذب کنید. به سه نکته اصلی در اینستاگرام مارکتینگ در خصوص مسیج دقت کنید:
 
کپشن نویسی
تولید محتوای تصویری و ویدیویی
 
کپشن جذاب بسیار روی فروش تاثیرتأثیر دارد. برای نوشتن کپشن هایکپشن‌های جذاب باید تکنیک هایتکنیک‌های مربوط به کپی رایتینگ رو به خوبی بلد باشین. حتماحتماً در این خصوص مطالعه کنید.
 
هشتگ گذاری از نکات دیگر مهم در اینستاگرام است. اینکه با توجه به اندازه و نوع پیج از چه تعداد هشتگی استفاده کنیم؟ اینکه هشتگ هاییهشتگ‌هایی با جستجوی کم انتخاب کنیم یا زیاد؟ اینکه چطور از لوکیشن برای جذب مخاطب محلی استفاده کنیم؟ همه اینها مهمه و چون اگه میخواستممی‌خواستم بازش کنم خیلی مطلب طولانی میشدمی‌شد سرچ و کسب اطلاعات دربارهٔ آنها رو میزارممی‌زارم به عهده خودتان. چون راجع به این‌ها مطالب زیاده.
 
خب رسیدیم به اصل مطلب و اون هم محتوای تصویری و ویدیویی است! محتوا پادشاه است. این واقعاواقعاً تو اینستاگرام حکم اصلی است. شما بدون محتوای خوب قادر به فعالیت در اینستاگرام و رسیدن به موفقیت نیستید.
 
واقعاواقعاً کسی تصاویر بی کیفیت رو دوست ندارد. کسی دوست ندارد پست نامربوط توی پیجت ببیند. کسی دوست ندارد محتوای تکراری رو دنبال کنه. کسی دوست ندارد محتوای بی کیفیت و داغان ببیند. اگر نمی‌توانی محتوا تولید کنی اصلااصلاً وارد اینستاگرام نشو. وقت خود را تلف می کنیمی‌کنی. کسی دوست ندارد ویدیوی تکراری ببیند. کسی دوست ندارد ویدیو بی کیفیت ببیند. پس سعی نکنید با این جور محتواها وقت خودتان و مخاطبین رو هدر بدید. اگر میخواید در این زمینه حرفه ای بشید حتماحتماً باید کلاسهای آنلاین تولید محتوا و فتوشاپ و تدوین ویدیو رو بگیرید و مطالعه کنید و اینقدر تمرین کنید تا بتونید محتوایی با کیفیت بسازید تا بتونید با رقبای شما رقابت کنید.
 
 
چرا محتوای با کیفیت اینقدر در اینستاگرام مارکتینگ اهمیت دارد؟
 
اصلااصلاً همه چیز محتواست. ما سه تا استراتژی برای تبدیل یک مخاطب در اینستاگرام داریم که باید هر سه اینها انجام بشود تا شما بتونی در اینستاگرام به فروش بررسی!
 
تبدیل مخاطب به بیننده (با تبلیغات امکانامکان‌پذیر پذیر می شودمی‌شود)
تبدیل بیننده به فالوور (با تولید محتوای با کیفیت و طراحی لی اوت خوب امکان پذیرامکان‌پذیر است)
تبدیل فالوور به مشتری (استمرار در تولید محتوای با برنامه و با کیفیت)
 
با توجه به استراتژی هایاستراتژی‌های فروش در اینستاگرام مشاهده می کنیدمی‌کنید که دو تا از استراتژی هااستراتژی‌ها مربوط به تولید محتوای با کیفیت هستند و اگر اینها نباشد حتی اگه میلیونها نفر هم تبلیغ شما رو ببینند باز مشتری شما نمی شند. اینطوری نرخ تبدیل بیننده به فالوور و فالوور به مشتری شما به شدت میاد پایین و هزینه هایهزینه‌های تبلیغاتی شما به شدت میرودمی‌رود بالا.
 
پس برای موفقیت در اینستاگرام به جز تحقیق و برنامه ریزیبرنامه‌ریزی به تولید محتوای جذاب هم نیاز داری.
 
در چه پیج هاییپیج‌هایی تبلیغ بدیم؟
 
در استراتژی اول که تبدیل مخاطب به بیننده بود اعلام کردیم که باید تبلیغات کنید. اما در چه پیج هایی؟ در این خصوص اصلااصلاً نباید احساسی عمل کنید. هر پیجی که فالوور زیادی دارد به این معنی نیست که پیج خوبیه. برای پیدا کردن یه پیج خوب تو تبلیغات در اینستاگرام به سوالات زیر جواب بده:
 
پیج پیش رو چه جور محتواهایی تولید کرده و آیا این محتواها جز محتواهای مورد علاقه مشتریان من هست؟
پیج پیش رو در چه شهرهایی بیشتر مخاطب دارد و آیا مشتریان هدف من در اون شهر خاص رو مورد هدفش دارد یا نه؟!
پیج پیش رو از نظر سنی مشتریان مورد نظر من رو دارد یا نه؟ (با درخواست insight پیج تبلیغ دهنده می تونید به همه این جوابها برسید.)
میزان تعامل پیج چقدر هست؟ برای اندازه گیریاندازه‌گیری این موضوع در گوگل  check engagement instagram  online free رو سرچ کرده و در سایتهای مورد نظر نام کاربری (username) پیج رو بزنید تا درصد تعامل رو به شما بگوید. اگر بالای ۵ درصد تعامل داشت پیج اوکی هست ولی کمتر از اون یعنی خوب نیست! توجه داشته باشید میزان تعامل بر اساس لایک و کامنت سنجیده می‌شود. بعضی از پیجها لایک و کامنت فیک میخرندمی‌خرند. پس حتماحتماً این بخشها رو بسنجید. بعضی از پیج هاپیج‌ها هم پستهای خودشان خوب دیده می‌شود و پستهای تبلیغاتی آنها افتضاح. تو این جور پیج هاپیج‌ها هم تبلیغ ندید.
 
نکته آخر هم در بخش تولید محتوا به شما بگویم.
 
برای تولید محتوا دسته بندیدسته‌بندی محتوایی و تقویم محتوایی آماده کنید.
 
یعنی بگید چه موضوعاتی رو میخواید پوشش بدید و بعد مشخص کنید در ماه از هر موضوع چند پست و استوری میخواید درست کنید. بعد در یک تقویم مشخص کنید که هر روز چه کاری را باید انجام دهید.
 
یک سری نکات دیگر موند در خصوص بهترین ساعت انتشار پست که این رو هم با چند تا جستجو در اینترنت می تونید پیدا کنید. امیدوارم از مقاله اینستاگرام مارکتینگ ما نهایت لذت رو برده باشید و بکار شما بیاد. سوالیسؤالی داشتید مطرح کنید. در خدمتیم.