تفاوت میان نسخه‌های «دستگاه اعداد پایه ۱۶»

بدون خلاصه ویرایش
'''هگزادسیمالدستگاه پایه ۱۶''' یا دستگاه '''شانزده‌شانزدهی''' (هِگزادِسیمال) در [[علوم رایانه]] و [[ریاضیات]]، سیستم عددسامانهٔ نویسیعددنویسی بر [[پایه|پایهٔ]]‌ی [[۱۶ (عدد)|۱۶]] می‌باشد. این سیستم از اعداد ۰ تا ۹ برای مقادیر صفر تا نه استفاده می‌کند و از حروف A، B، C، D، E، F و برای مقادیر ۱۰ تا ۱۵ استفاده می‌کند.
 
== تبدیل ==
 
تبدیل سیستمدستگاه عدد [[دودویی]] به هگزادسیمالشانزده‌شانزدهی از تبدیل دودویی به [[ده‌دهی]] ساده‌تر خواهد بود مثلاً در بدلیلتبدیل ده‌دهی داریم:
<table dir="ltr" align="left">
<td>01011110101101010010<sub>2</sub></td>
</table>
{{-}}
همین عدد در تبدیل به سیستمدستگاه هگزادسیمالشانزده‌شانزدهی با جدا کردن ۴ رقم ۴ رقم از سمت راست عدد به صورت زیر قابل محاسبهمحاسبه‌پذیر است:
 
<table dir="ltr" align="left">
۱۴۴٬۶۹۲

ویرایش