تفاوت میان نسخه‌های «سید اسماعیل خطیب»

←‏سوابق سیاسی: https://www.yjc.news/fa/news/7863773/خطیب-۱۲-سال-مدیرکل-اطلاعات-قم-بوده-است-رای-بالای-مجلس-به-او-پیامی-به-سرویس-های-جاسوسی-دنیا-دارد
(پیوند جزیی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
(←‏سوابق سیاسی: https://www.yjc.news/fa/news/7863773/خطیب-۱۲-سال-مدیرکل-اطلاعات-قم-بوده-است-رای-بالای-مجلس-به-او-پیامی-به-سرویس-های-جاسوسی-دنیا-دارد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
* ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
* رئیس حراست آستان قدس رضوی
*مدیرکل اطلاعات [[قم]]
* [[وزارت اطلاعات|وزیر اطلاعات]]