تفاوت میان نسخه‌های «ایل بالاوند»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
* علی نقی خان اسفندیاری
* [[علی‌اصغر اسفندیاری]]
* خان احمدخان اسفندیاری<ref name=nosabooks>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی = http://www.nosabooksmohammadalisoltani.comir/webuifa/bookindex.aspxphp?simorghnewsid=1&marckey=1572127&marckind=3 92|عنوان= * کیومرث امیری کله جویی متخلص به لک امیر از تیره پیراحمدوند.
* سعید حیدری طیب نماینده مجلس شورای اسلامی کرمانشاه از تیره تالوند.
* مجتبی صفایی معاونت کل اصناف کشور از تیره خلفوند.