تفاوت میان نسخه‌های «بحث:زینل (تفت)»

DTK01 صفحهٔ بحث:زینل (تفت) را به بحث:میرزینل منتقل کرد: تغییر نام روستا بر پایه تقسیمات کشوری ایران
(DTK01 صفحهٔ بحث:زینل (تفت) را به بحث:میرزینل منتقل کرد: تغییر نام روستا بر پایه تقسیمات کشوری ایران)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)