تفاوت میان نسخه‌های «شورک (خاش)»

DTK01 صفحهٔ شورک (خاش) را به شورک (ایرندگان) منتقل کرد: نیاز به ابهام‌زدایی، وپ:قناج
(DTK01 صفحهٔ شورک (خاش) را به شورک (ایرندگان) منتقل کرد: نیاز به ابهام‌زدایی، وپ:قناج)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)