تفاوت میان نسخه‌های «موگلی: افسانه جنگل»

افزودن رده به کمک توفاویکی رده
(افزودن رده به کمک توفاویکی رده)
[[رده:فیلم‌ها در آسیا]]
[[رده:فیلم‌ها درباره ببرها]]
[[رده:فیلم‌های ۲۰۱۸ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های آی‌مکس]]
[[رده:فیلم‌های اصلی نت‌فلیکس به زبان انگلیسی]]
[[رده:فیلم‌های اصلی نت‌فلیکس]]
[[رده:فیلم‌های اقتباس شده از کتاب‌های کودکان]]
[[رده:فیلم‌های خیال‌پردازی دهه ۲۰۱۰ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های دارای ضبط حرکت]]
[[رده:فیلم‌های درام ۲۰۱۸ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های درام بریتانیایی]]
[[رده:فیلم‌های درام ماجرایی دهه ۲۰۱۰ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های درام ۲۰۱۸ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های درباره جانوران]]
[[رده:فیلم‌های درباره یتیم‌ها]]
[[رده:فیلم‌های رمانتیک چندملیتی]]
[[رده:فیلم‌های سه‌بعدی ۲۰۱۸ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های سه‌بعدی آمریکایی]]
[[رده:فیلم‌های سه‌بعدی بریتانیا]]
[[رده:فیلم‌های سه‌بعدی ۲۰۱۸ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های شبیه‌سازی شده انسان]]
[[رده:فیلم‌های فیلمبرداری‌شده در هرتفوردشر]]
[[رده:فیلم‌های فیلم‌برداری شده در آفریقای جنوبی]]
[[رده:فیلم‌های فیلم‌برداری‌شده در لندن]]
[[رده:فیلم‌های ماجراجویی-تخیلی آمریکایی]]
[[رده:فیلم‌های ماجراجویی آمریکایی درام]]
[[رده:فیلم‌های ماجراجویی آمریکایی کودکان]]
[[رده:فیلم‌های ماجراجویی جنگل]]
[[رده:فیلم‌های ماجراییماجراجویی-تخیلی بریتانیاآمریکایی]]
[[رده:فیلم‌های ماجرایی بریتانیا]]
[[رده:فیلم‌های ماجرایی دهه ۲۰۱۰ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های ماجراجوییماجرایی-تخیلی آمریکاییبریتانیا]]
[[رده:فیلم‌های واقع‌شده در دهه ۱۸۵۰ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های واقع‌شده در راج انگلیس]]
[[رده:فیلم‌های واقع‌شده در هند]]
[[رده:فیلم‌های ۲۰۱۸ (میلادی)]]