تفاوت میان نسخه‌های «ادن آزار»

جز
بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
جز
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
!گل
|-
| rowspan="5" |[[باشگاه فوتبال لیل|لیل]]
|۲۰۰۷-۲۰۰۸
|۲۰۰۸–۲۰۰۷
|۴||۰||۰||۰|| colspan="2" |_
| colspan="2" |_||۴||۰
|-
|[[باشگاه فوتبال لیل|لیل]]
|۲۰۰۸–۲۰۰۹
|۳۰||۴||۵||۲|| colspan="2" |_
| colspan="2" |_||۳۵||۶
|-
|[[باشگاه فوتبال لیل|لیل]]
|۲۰۰۹–۲۰۱۰
|۳۷||۵||۳||۱||۱۲||۴|| colspan="2" |_||۵۲||۱۰
|-
|[[باشگاه فوتبال لیل|لیل]]
|۲۰۱۱–۲۰۱۰
|۳۸||۷||۷||۵||۹||۰|| colspan="2" |_||۵۴||۱۲
|-
|[[باشگاه فوتبال لیل|لیل]]
|۲۰۱۲–۲۰۱۱
|۳۸||۲۰||۴||۱||۶||۰||۱||۱||۴۹||۲۲
|-
! colspan="2" |مجموع لیلجمع
!۱۴۷
!۳۶
!۵۰
|-
| rowspan="7" |[[باشگاه فوتبال چلسی|چلسی]]
|۲۰۱۳–۲۰۱۲
|۳۴||۹||۱۱||۳||۱۳||۱||۴||۰||۶۲||۱۳
|-
|۲۰۱۳-۲۰۱۴
|[[باشگاه فوتبال چلسی|چلسی]]
|۲۰۱۳–۲۰۱۴
|۳۵||۱۴||۴||۰||۹||۲||۱||۱||۴۹||۱۷
|-
|۲۰۱۴-۲۰۱۵
|[[باشگاه فوتبال چلسی|چلسی]]
|۲۰۱۴–۲۰۱۵
|۳۸
|۱۴
|۱۹
|-
|۲۰۱۵-۲۰۱۶
|[[باشگاه فوتبال چلسی|چلسی]]
|۲۰۱۵–۲۰۱۶
|۳۱
|-
|۲۰۱۶-۲۰۱۷
|[[باشگاه فوتبال چلسی|چلسی]]
|۲۰۱۶–۲۰۱۷
|۳۶
|۱۶
|۱۷
|-
|۲۰۱۷-۲۰۱۸
|[[باشگاه فوتبال چلسی|چلسی]]
|۲۰۱۷–۲۰۱۸
|۳۴
|۱۲
|۱۷
|-
|[[باشگاه فوتبال چلسی|چلسی]]
|۲۰۱۸–۲۰۱۹
|۳۷
|۲۱
|-
! colspan="2" |مجموع چلسیجمع
!۲۴۵
!۸۵
!۱۱۰
|-
| rowspan="3" |[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]
|۲۰۱۹–۲۰۲۰
|۱۶
|-
|[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]
|۲۰۲۰–۲۰۲۱
|۱۴
|-
|[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]
|۲۰۲۱-۲۰۲۲
|-
! colspan="2" |مجموع رئال مادریدجمع
!۳۰