تفاوت میان نسخه‌های «کازمیرو»

۱٬۸۱۸ بایت حذف‌شده ،  ۴ ماه پیش
جز
بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
جز
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
 
== آمار حرفه‌ای ==
'''تا ۲۲ مه ۲۰۲۱'''
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! colspan="3" |عملکرد
|-
|۲۰۱۰
| rowspan="4" |[[باشگاه فوتبال سائو پائولو|سائوپائولو]]
| rowspan="4" |[[سری آ برزیل]]
|۱۸
|-
|۲۰۱۱
|[[باشگاه فوتبال سائو پائولو|سائوپائولو]]
|[[سری آ برزیل]]
|۲۱
|-
|۲۰۱۲
|[[باشگاه فوتبال سائو پائولو|سائوپائولو]]
|[[سری آ برزیل]]
|۲۲
|-
|۲۰۱۳
|[[باشگاه فوتبال سائو پائولو|سائوپائولو]]
|[[سری آ برزیل]]
|-
! colspan="3" |مجموع سائوپائولوجمع
!۶۲
|۱۵
|-
! colspan="3" |مجموع رئال مادرید کاستیا
!۱۵
!۱۵
|-
|۲۰۱۳-۲۰۱۴
|۲۵
|-
! colspan="3" |مجموع رئال مادرید
!۱۲
!۲۵
|-
|۲۰۱۴-۲۰۱۵
|۴۰
|-
! colspan="3" |مجموع پورتو
!۲۸
!۱۰
!۴۰
|-
|۲۰۱۵-۲۰۱۶
| rowspan="7" |[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]
| rowspan="7" |[[لا لیگا|لالیگا]]
|۲۳
|-
|۲۰۱۶-۲۰۱۷
|[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]
|[[لا لیگا]]
|۲۵
|-
|۲۰۱۷-۲۰۱۸
|[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]
|[[لا لیگا]]
|۳۰
|-
|۲۰۱۸–۲۰۱۹
|[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]
|[[لا لیگا]]
|۲۹
|-
|۲۰۱۹–۲۰۲۰
|[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]
|[[لا لیگا]]
|۳۵
|-
|۲۰۲۰–۲۰۲۱
|[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]
|[[لا لیگا]]
|۳۴
|-
|۲۰۲۱-۲۰۲۲
|[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]
|[[لا لیگا]]
|-
! colspan="3" |مجموع رئال مادریدجمع
!۱۹۲
!۱۷۶
!۲۳
!۲۰
!۱۳
!۶۲
!۵۶
!۱۳
!۲۸۶
!۲۵۸
!۳۲
|-
! colspan="3" |مجموع آمار
!۲۹۶
!۲۹۳
!۳۳
!۳۶
!۴۴
!۴۵۳
!۴۵۰
!۴۸
|}
|-
|۲۰۱۰
| rowspan="3" |[[باشگاه فوتبال سائو پائولو|سائوپائولو]]
|-
|۲۰۱۱
|[[باشگاه فوتبال سائو پائولو|سائوپائولو]]
|-
|۲۰۱۲
|[[باشگاه فوتبال سائو پائولو|سائوپائولو]]
|-
|۲۰۱۲–۲۰۱۳
| rowspan="2" |[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال‌مادرید]]
|-
|۲۰۱۳–۲۰۱۴
|[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]
|-
|-
|۲۰۱۵–۲۰۱۶
| rowspan="7" |[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال‌مادرید]]
|-
|۲۰۱۶–۲۰۱۷
|[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]
|-
|۲۰۱۷–۲۰۱۸
|[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]
|-
|۲۰۱۸–۲۰۱۹
|[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]
|-
|۲۰۱۹–۲۰۲۰
|[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]
|-
|۲۰۲۰–۲۰۲۱
|[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]
|-
|۲۰۲۱-۲۰۲۲
!|۱
|[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]
|-
! colspan="2" |مجموع
!۳۵
!۳۴
|}