تفاوت میان نسخه‌های «شهرداری در ایران»

بدون خلاصه ویرایش
* شورای شهر يا شورای شهرداری - دکتر کاظميان - سايت مرجع مديريت شهری - [http://WWW.URBANMANAGEMENT.IR مرجع مقاله]
* وبلاک ناخوانده ها ننوشته شده سعيد شفيعا مرجع مقالات و پژوهش های حيطه مديريت شهری [http://WWW.4urban.blogf.com ناخوانده های ننوشته شده مديريت شهری به همت سعيد شفيعا]
[http://www.urbanmanagement.ir آدرس جزوات درسی مرتبط با مديريت شهری و شهرداریها]
{{تقسیمات کشوری ایران}}
 
۱۱۹

ویرایش