تفاوت میان نسخه‌های «معاون رئیس‌جمهور ایران»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
*معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی:
* معاون سیاسی و امنیتی رئیس‌جمهور: محمد جمشیدی
*معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی: [[محمد اسلامی]]
*معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی:
کاربر ناشناس