تفاوت میان نسخه‌های «دگرجنس‌گرایی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: افزودن رده‌های همسنگ)
برچسب: برگردانده‌شده
{{گرایش جنسی}}
[[File:Peter Paul Rubens 004.jpg|بندانگشتی|چپ|طبق افسانه آفرینش [[ادیان ابراهیمی]]، [[آدم و حوا]] اولین زوج بشر و اجداد کل بشریت هستند.]]
'''دگرجنسگرایی''' یا '''ناهمجنس‌خواهی''' گونه‌ای از [[گرایش‌های جنسی]] است و به معنی کشش [[رمانس (عشق)|عاشقانه و]][[آمیزش جنسی در انسان|رفتار جنسی]] میان افراد از [[جنس (زیست‌شناسی)|جنس]] یا [[جنسیت]] مخالف است.<ref name="apahelp">{{cite web|url=http://www.apa.org/helpcenter/sexual-orientation.aspx|title=Sexual orientation, homosexuality and bisexuality|accessdate=August 10, 2013|publisher=[[American Psychological Association]]|archiveurl=https://web.archive.org/web/20130808032050/http://www.apa.org/helpcenter/sexual-orientation.aspx|archivedate=August 8, 2013}}</ref><ref name="brief">{{cite web|url=http://www.courtinfo.ca.gov/courts/supreme/highprofile/documents/Amer_Psychological_Assn_Amicus_Curiae_Brief.pdf|title=APA California Amicus Brief|date=|accessdate=2013-10-11|publisher=Courtinfo.ca.gov}}</ref> دگرجنسگرایی الگویی بادوام از احساسات عاطفی، عاشقانه و کشش جنسی به جنس مخالف است.<ref>{{cite web|title=Sexual orientation, homosexuality and bisexuality|publisher=[[American Psychological Association]]|access-date=August 10, 2013|url=http://www.apa.org/helpcenter/sexual-orientation.aspx|archive-date=August 8, 2013|archive-url=https://web.archive.org/web/20130808032050/http://www.apa.org/helpcenter/sexual-orientation.aspx}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.courtinfo.ca.gov/courts/supreme/highprofile/documents/Amer_Psychological_Assn_Amicus_Curiae_Brief.pdf |title=APA California Amicus Brief |publisher=Courtinfo.ca.gov |access-date=2013-10-11}}</ref>
 
دانشمندان دقیقاً نمی‌دانند چه چیزی گرایش جنسی را شکل می‌دهد اما حدس می‌زنند که از تعامل پیچیده‌ی عوامل [[ژنتیک|ژنتیکی]]، [[هورمون|هورمونی]] و [[گرایش جنسی و محیط|محیطی]] به و‌جود می‌آید که از نظر فلسفی خالق هستی آن را در فطرت موجودات قرار داده است.<ref name="pediatrics2004"/><ref>{{cite book|first1=Mary Ann |last1=Lamanna |first2=Agnes |last2=Riedmann |first3=Susan D |last3=Stewart|title=Marriages, Families, and Relationships: Making Choices in a Diverse Society|publisher=[[Cengage Learning]]|isbn=978-1-305-17689-8|year=2014|page=82|access-date=February 11, 2016|url=https://books.google.com/books?id=fofaAgAAQBAJ&pg=PA82|quote=The reason some individuals develop a gay sexual identity has not been definitively established &nbsp;– nor do we yet understand the development of heterosexuality. The American Psychological Association (APA) takes the position that a variety of factors impact a person's sexuality. The most recent literature from the APA says that sexual orientation is not a choice that can be changed at will, and that sexual orientation is most likely the result of a complex interaction of environmental, cognitive and biological factors...is shaped at an early age...[and evidence suggests] biological, including genetic or inborn hormonal factors, play a significant role in a person's sexuality (American Psychological Association 2010).}}</ref><ref name="Stuart">{{cite book|author=Gail Wiscarz Stuart|title=Principles and Practice of Psychiatric Nursing|publisher=[[Elsevier Health Sciences]]|isbn=978-0-323-29412-6|year=2014|page=502|access-date=February 11, 2016|url=https://books.google.com/books?id=ivALBAAAQBAJ&pg=PA502|quote=No conclusive evidence supports any one specific cause of homosexuality; however, most researchers agree that biological and social factors influence the development of sexual orientation.}}</ref> و باور دارند گرایش جنسی یک انتخاب نیست.<ref name="pediatrics2004"/><ref name="Lamanna"/><ref name="Kersey-Matusiak">{{cite book|author=Gloria Kersey-Matusiak|title=Delivering Culturally Competent Nursing Care|publisher=[[Springer Publishing Company]]|isbn=978-0-8261-9381-0|year=2012|page=169|access-date=February 10, 2016|url=https://books.google.com/books?id=X8O_wGedAYoC&pg=PA169|quote=Most health and mental health organizations do not view sexual orientation as a 'choice.'}}</ref> گرچه تاکنون هیچ نظریه‌ای پیرامون علت گرایش جنسی مورد تائید همگانی قرار نگرفته است، دانشمندان طرفدار نظریه‌های [[گرایش جنسی و زیست‌شناسی|زیستی]] اند.<ref name="pediatrics2004">{{cite journal |doi=10.1542/peds.113.6.1827 |author=Frankowski BL|author2=American Academy of Pediatrics Committee on Adolescence|title=Sexual orientation and adolescents |journal=[[Pediatrics (journal)|Pediatrics]]|volume=113 |issue=6 |pages=1827–32 |date=June 2004|pmid=15173519|url=http://pediatrics.aappublications.org/content/113/6/1827.long|doi-access=free}}</ref> شواهد بیشتری مبنی بر منشا زیستی گرایش جنسی وجود دارد تا اجتماعی، مخصوصا در مردان.<ref name=Bailey16>{{cite journal|last1=Bailey|first1=J. Michael|last2=Vasey|first2=Paul|last3=Diamond|first3=Lisa|last4=Breedlove|first4=S. Marc|last5=Vilain|first5=Eric|last6=Epprecht|first6=Marc|title=Sexual Orientation, Controversy, and Science|journal=Psychological Science in the Public Interest|date=2016|volume=17|issue=2|pages=45–101|doi=10.1177/1529100616637616|pmid=27113562|url=https://www.researchgate.net/publication/301639075|doi-access=free}}</ref><ref name=LeVay>{{cite book |last=LeVay |first=Simon |date=2017 |title=Gay, Straight, and the Reason Why: The Science of Sexual Orientation |url=https://books.google.com/books?id=HmQFFfa03nkC |publisher=Oxford University Press |isbn=9780199752966 }}</ref><ref name=Balthazart>{{cite book |last=Balthazart |first=Jacques |date=2012 |title=The Biology of Homosexuality |url=https://books.google.com/books?id=3fjGjlcVINkC |publisher=Oxford University Press |isbn=9780199838820 }}</ref>
 
دگرجنس‌گرایی دررفتاری کنارفطری است . [[دوجنس‌گرایی]] و [[همجنس‌گرایی]]، یکیهم نوعی از سهتمایلات گونهجنسی اصلیاند گرایش‌هایکه جنسیعلت آن را می توان انحطاط بشر از اساس فطرتش و یا بیماری های به‌روانی شمارذکر می‌آیدکرد.<ref name="apahelp"/> در همه فرهنگ‌ها اکثر افراد دگرجنس‌گرا هستند و دگرجنس‌گرایی متداول‌ترین نوع فعالیت جنسی است.<ref name=Bailey16>{{cite journal|last1=Bailey|first1=J. Michael|last2=Vasey|first2=Paul|last3=Diamond|first3=Lisa|last4=Breedlove|first4=S. Marc|last5=Vilain|first5=Eric|last6=Epprecht|first6=Marc|title=Sexual Orientation, Controversy, and Science|journal=Psychological Science in the Public Interest|date=2016|volume=17|issue=2|pages=45–101|doi=10.1177/1529100616637616|pmid=27113562|url=https://www.researchgate.net/publication/301639075|doi-access=free}}</ref><ref name=":0">{{Cite web|url=https://www.britannica.com/topic/human-sexual-activity|title=Human sexual activity - Sociosexual activity|website=Encyclopedia Britannica|language=en|access-date=2019-12-21}}</ref>
 
اصطلاح ''دگرجنس‌گرایی ''یا ''ناهمجنس‌خواهی'' معمولاً برای اشاره به انسان به کار می‌رود، اما رفتار دگرجنس‌گرایی در همه [[پستانداران]] و دیگر جانداران نیز وجود دارد و اصل بقاء به آن بستگی دارد.
 
تا سال 1934 تعاریف دقیق و روشنی از واژه دگرجنس‌گرایی وجود نداشت و عمده تعاریف ارائه شده هم مبهم و یا منفی بودند تا اینکه از این سال به بعدی تعریف مشخصی از این مفهوم ارائه شد که دگرجنس‌گرایی را به عنوان یک تمایل جنسی عادی قلمداد می کند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=احمدی، کامیل. داستان شهر ممنوعه (پژوهشی جامع در باب دگرباشان در ایران). لندن. نشر مهری. چاپ اول. (1398). ص 40}}</ref>
در سال 1934 میلادی بعد از دهه ها شک و تردید واژه دگرجنس‌گرایی معنایی به خود گرفت که امروزه بیانگر وضعیت عادی در تمایلات جنسی انسان است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=Katz, Jonathan Ned. (1995). The Invention of Heterosexuality. New York: Dutton (Penguin Books).}}</ref>
 
به طور کلی بین سال های 1890 تا 1960 میلادی واژه های دگرجنس گرا و همجنس‌گرا وارد فرهنگ عامه آمریکا شد و به عنوان اولین نشانه تمایلات جنسی به‌هنجار و با ثبات جای خود را پیدا کرد .<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=احمدی، کامیل. داستان شهر ممنوعه (پژوهشی جامع در باب دگرباشان در ایران). لندن. نشر مهری. چاپ اول. (1398). ص 40}}</ref>
 
== نماد ==
۱۵۴

ویرایش