پراکندگی افقی درجه حرارت: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن مطلب
(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
'''پراکندگی افقی درجه حرارت''' در سطح [[کره زمین]] و در نواحی مختلف جغرافیایی به علل گوناگون متفاوت است. در این امر؛ علاوه بر تغییرات حاصل از گردش زمین و پیدایش فصول مختلف و اثرات روز و شب، تغییر مکان و جهت نیز از اهمیت ویژه‌ای بر خوردار است.
 
== درجه حرارت هوا ==
کاربر ناشناس