تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:رده‌ها، فهرست‌ها و الگوهای ناوبری»

جز
[[:رده:سلسله‌های ایران|نمونه‌ای از یک رده]]. هر صفحه‌ای در فضای نام مقاله، می‌بایست حداقل در یک رده قرار داشته باشد. رده‌ها باید دارای یک موضوع یا عنوان کلی باشند به‌طوری برای خواننده مقاله مفید واقع شوند.
 
نام مقاله: [[محمدرضا شجریان]]</br>
ردۀ مفید: [[:رده:خوانندگان ایرانی]]</br>
 
ردۀ مفیدغیرمفید: [[:رده:خوانندگانخوانندگانی ایرانیبا نام محمدرضا]]</br>
 
ردۀ غیرمفید: رده:خوانندگانی با نام محمدرضا
 
برای این که متوجه شوید رده‌ای مفید است یا نه، این سوالات را بپرسید: