مارکو آسنسیو: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
|-
|۲۰۱۳–۲۰۱۴
| rowspan="2" |[[مایورکا]]
|-
|۲۰۱۴–۲۰۱۵
|[[باشگاه ورزشی رئال مایورکا|مایورکا]]
|-
|-
|۲۰۱۶–۲۰۱۷
| rowspan="6" |[[باشگاه فوتبال رئال مادرید کاستیا|رئال‌مادرید]]
|-
|۲۰۱۷–۲۰۱۸
|[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]
|-
|۲۰۱۸–۲۰۱۹
|[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]
|-
|۲۰۱۹–۲۰۲۰
|[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]
|-
|۲۰۲۰-۲۰۲۱
|[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]
|-
|۲۰۲۱-۲۰۲۲
|[[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]
|
|-
! colspan="2" |جمعمجموع
!۴۷
!۴۵
|}