باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۹ سال پیش
[[رده:کتاب‌های تاریخی]]
[[رده:کتاب‌های عربی]]
تاریخ یعقوبی ، نوشتة احمدبن ابی یعقوب بن جعفربن وَهْب بن واضح یعقوبی است که سنی مذهب هم بوده (متوفی292)
۲

ویرایش