تفاوت میان نسخه‌های «فهرست اسکناس‌های ایران»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
! رو !! پشت!! رو !! پشت
|-
|[[پرونده:IchpIchr 50.jpg|189x189پیکسل]]
|<gallery>
|[[پرونده:IchrIchp 50.jpg|189x189پیکسل]]
</gallery>
|<gallery>
پرونده:Ichp 50.jpg
</gallery>
| ۵۰۰٬۰۰۰ [[پرونده:Iranian Rial.svg|20px|ریال]]
|۷۵×۱۶۰
|۱۳۹۴٫۰۶٫۰۳
|-
|[[پرونده:PtirRtir 100.jpg|189x189پیکسل]]
|<gallery>
|[[پرونده:RtirPtir 100.jpg|189x189پیکسل]]
</gallery>
|<gallery>
پرونده:Ptir 100.jpg
</gallery>
|۱٬۰۰۰٬۰۰۰ [[پرونده:Iranian Rial.svg|20px|ریال]]
|۷۵×۱۶۰
! رو !! پشت!! رو !! پشت
|-
|[[پرونده:PoipPoir 50.png|189x189پیکسل]]
|<gallery>
|[[پرونده:PoirPoip 50.png|189x189پیکسل]]
</gallery>
|<gallery>
پرونده:Poip 50.png
</gallery>
|۵۰۰٬۰۰۰ [[پرونده:Iranian Rial.svg|20px|ریال]]
یا
|۱۳۹۷٫۱۰٫۱۱
|-
|[[پرونده:P12-01.jpg|189x189پیکسل]]
|<gallery>
|[[پرونده:P12-01Kw5YGsIEiN4D.jpg|189x189پیکسل]]
</gallery>
|<gallery>
پرونده:Kw5YGsIEiN4D.jpg
</gallery>
|۱٬۰۰۰٬۰۰۰ [[پرونده:Iranian Rial.svg|20px|ریال]]