تفاوت میان نسخه‌های «کریکت»

هیچی
(اجمل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری برگردانده‌شده
(هیچی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری برگردانده‌شده
* اگر ضربه زن غیرمهاجم از منطقه کریز پاپینگ خارج شود.
* اگر ضربه زن خود از منطقهٔ کریز پاپینگ بیرون باشد
*ما اجمل هستم ajmal8_787 را دنبال کنید
*اجمل.
 
== تعریف مهارتهای خاص کریکت ==
کاربر ناشناس