تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال خیبر خرم‌آباد»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{بازیکن|شماره= |ملیت =ایران|نقش = مدافع|نام = [[معین قربانی]]}}
{{بازیکن|شماره= |ملیت =ایران|نقش = هافبک|نام = [[حمیدرضا دیوسالار]]}}
{{بازیکن|شماره= |ملیت =ایران|نقش = مهاجم|نام = [[محمدعلی صفیا]]}}
{{بازیکن|شماره= |ملیت =ایران|نقش = مدافع|نام = [[مهرداد قنبری]]}}
{{بازیکن|شماره= |ملیت =ایران|نقش = هافبک|نام = [[میلاد غریبی]]}}
{{بازیکن/پایان}}