تفاوت میان نسخه‌های «جهان‌ملک خاتون»

 
== دیوان اشعار ==
برطبق نوشته خود جهان در دیباچه دیوانش، وی نخست در گردآوری دیوانش دچار تردید بوده، ولی وقتی به‌آثار شعرای قبل از خود دسترسی پیدا کرده، بر تردید خود غلبه کرده و کار گردآوری دیوان دیوانش را آغاز کرده است. دیوان جهان، بزرگترین دیوانی است که از زنی شاعر در [[ایران در دوره مغول|ایران پیشامدرن]] به دست ما رسیده‌است. از دیوان وی چهار [[نسخه خطی]] معروف موجود است.
 
# کاملترین آن در [[کتابخانه ملی فرانسه|کتابخانه ملّی فرانسه در پاریس]] (نسخۀ خطی ضمیمۀ فارسی ۷۶۳) است؛ نسخه‌ای خطی که به پادشاه [[آل جلایر]] سلطان احمد بهادر بن شیخ اویس پیشکش شده‌است، از قرار معلوم بیش از ۱۴۰۰۰ بیت دارد و ظاهراً در زمان حیات شاعر منتشر شده‌است.