تفاوت میان نسخه‌های «جهان‌ملک خاتون»

{{ب|گویند که صبری کن و دلدار به دست آر|با قوت صبر از پی دلدار توان گشت}}
{{ب|چون نیست بقا دولت و اسباب جهان را|از بهر گلی چند پی خار توان گشت}}
{{پایان شعر}} <ref> {{پک|دولت‌آبادی|۱۳۶۷|ک=منظور خردمند|ص=۸۳}} </ref>
=== رباعی ===
{{شعر}}