باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات: حذف فاصله مجازی زائد
* [[۶۵۰ (پیش از میلاد)]]؛پیدایش شهر [[آبدرا]] در [[تراکیه]].
* ۶۵۰؛دگرش‌های آب و هوایی با سرد و نمور شدن آب و هوا برهمه فرهنگ‌های [[عصر برنز]] [[اروپا]] اثرگذارد. قبیله‌های باشنده [[اسکاندیناوی]] براثر این دگرش‌ها به سوی بخش قاره‌ای اروپا کوچ را آغاز کردند.
* [[دهه ۶۴۰ (پیش از میلاد)]]؛بنیاد‌نهادن؛بنیادنهادن کتابخانه از سوی [[آشوربانیپال]] پادشاه [[آشور]].
* [[۶۴۹ (پیش از میلاد)]]؛[[ایندابیگاش]] پادشاه [[عیلام]] شد.
* ۶۴۹؛سرکبوی شورش [[بابل]] به دست [[آشور]]
۱۶۴٬۵۲۷

ویرایش